Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 november 2019

Sneller en zorgvuldiger meer duurzame energie

In 2050 willen wij een klimaatneutrale gemeente zijn. Om dat doel te halen zijn er nog veel kleine en grote stappen nodig. Daarom heeft het college van B en W een visie Energielandschap vastgesteld. Het is de eerste visie in Nederland waar landschap en duurzame energieopwekking samen worden bekeken. Samen met bewoners is verkend hoe we in onze gemeente ruimte kunnen bieden aan windturbines en zonnevelden.

Wethouder Mike van der Geld: “Met deze visie creëren we helderheid naar onze bewoners en initiatiefnemers waar wij in de toekomst wel en geen mogelijkheden zien voor duurzame energie en op welke manier dit gerealiseerd kan worden. Ik zie veel betrokkenheid bij bewoners en tempo is gewenst, maar dit moet wel zorgvuldig gebeuren. Vandaar een visie die naar het hele grondgebied kijkt en niet naar ieder project afzonderlijk. Uiteraard vinden wij ook dat de lusten en lasten eerlijk moeten worden gedeeld met de omgeving. Ook hier hebben wij aandacht voor in de visie. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de visie. Waar zijn windturbines en zonnevelden denkbaar en wat zijn de spelregels en mogelijkheden om de plannen uit te voeren?”.

Heldere keuzes
In deze visie is een aantal duidelijke keuzes gemaakt. Voor windturbines kiezen we voor een concentratie in de Rosmalense en Nulandse polder. De mogelijkheid is er om dit in combinatie met zonnevelden te doen. Kleinere groepen van windturbines kunnen op óf dicht bij bedrijventerreinen en snelwegen.

Voor zonnevelden kiezen we voor parken die passen in het landschap of op onze talrijke plassen. We pakken ook de uitdaging op om langs onze snelwegen duurzame energie op te wekken. Daarvoor gaan we in gesprek met Rijkswaterstaat. Daarnaast werken we hard aan zonnepanelen op daken. Zo is op 30 oktober op de Heinekenbrouwerij het grootste zonnedak van ‘s-Hertogenbosch geopend. 

Hoewel het geen deel uitmaakt van deze visie, wordt er uiteraard hard gewerkt aan het besparen van energie, bijvoorbeeld samen met bedrijven in de Bossche Energiecoalitie (gebiedsgerichte aanpak) en de wijkenergieplannen (o.a. aardgasvrije buurten). In de visie zijn we ook duidelijk over de gebieden, die vanuit hun cultuurhistorische, ecologische of recreatieve kwaliteit bijzonder zijn. Op die plekken staan we de ontwikkeling van zonne- of windenergie niet toe. Dat geldt voor de Maasuiterwaarden, de Moerputten, het Bossche Broek, het Kanaalpark en Diezemonding.

Meer informatie over de ontwerpvisie
De ontwerpvisie vind je hier. Op www.s-hertogenbosch.nl/duurzaam vind je ook informatie over wat je zelf kunt doen op het gebied van duurzaamheid.

Reageren
Inwoners kunnen eerst nog reageren op de ontwerpvisie. Dat kan vanaf maandag 4 november. De periode om te reageren duurt vier weken. Dinsdag 19 november is er een inspraakavond op het Bestuurscentrum. Meer informatie staat op www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen.