Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 december 2019

Meer bouwen voor mensen met een middeninkomen

‘s-Hertogenbosch staat al jarenlang hoog op de ranglijsten van aantrekkelijkste woongemeenten. Tegelijkertijd voltrekt zich een stille ramp op de woningmarkt. Om deze ramp te bestrijden is onze inzet voor de woningmarkt dan ook: meer bouwen voor middeninkomens, meer bouwen voor studenten en starters en meer bouwen in de hoogte. 

Op 26 november behandelde de raadscommissie de discussienotie over de aankomende woonvisie. De woonvisie is een belangrijk document dat de basis vormt voor de woningbouwopgave in onze gemeente. De ingrediënten voor deze woonvisie zijn de woningmarktanalyse, het woonwensenonderzoek en de gesprekken met inwoners, maatschappelijke organisaties en overige (markt)partijen. Ruim 800 inwoners en belanghebbenden hebben over deze woonvisie meegedacht. Deze participatie vinden we als D66 een belangrijke voorwaarde.

Commissielid Omgeving Steven Hommersom: “Mensen met een middeninkomen kunnen amper een huis vinden. De onzekerheid stijgt daardoor of zij in de toekomst nog wel kunnen wonen in de buurt van hun familie, vrienden en werk. We zien in de woningmarktanalyse van de gemeente ’s-Hertogenbosch dat onze gemeente 35% sociale huurwoningen telt. Dat is veruit het hoogste aandeel sociale huurwoningen in de regio. Dit sterkt ons in de overtuiging dat een hoger percentage betaalbare woningen in de middenhuur belangrijk is. Juist voor die grote groep met een middeninkomen die te veel verdient voor een sociale huurwoning en te weinig of te onregelmatig voor een hypotheek. Ook vinden we dat meer ingezet moet worden op kleinere woningen, waarmee we kunnen voorzien in de behoeften van verschillende doelgroepen (jongeren en studenten, maar ook ouderen en inwoners die op zoek zijn naar een andere woonvorm). Op deze manier leggen we ook een slimme verbinding met ons streven naar leefbare en gedifferentieerde wijken én de kansen van hoogbouw.”

De verwachting is dat de gemeenteraad aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 de woonvisie behandelt.