Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 december 2019

Permanente locatie voor de urban scene

De Tramkade heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een bruisend hart van de urban scene en jongerencultuur in onze stad. D66 wil dat er ook na het experiment van de Tramkade (augustus 2025) een permanente plek voor de urban scene blijft in of rondom dat gebied. De motie die we daarvoor indienden kon rekenen op brede steun in de gemeenteraad.

Zoals ook in februari 2019 aangegeven vormt een nieuwe tijdelijke Kaaihal een impuls voor de Tramkade. In het raadsvoorstel ‘Kaders voor de verdere ontwikkeling van een tijdelijke Kaaihal’ wordt door de gemeente ruimte geboden om de Kaaihal verder te ontwikkelen tot augustus 2025 (einde van het experiment Tramkade). De mogelijkheden die nu geboden worden in het raadsvoorstel, in combinatie met de 5+-periode, zijn voor D66 een eerlijk en helder uitgangspunt. We stellen hiermee een kader vast voor ieder initiatief dat zich wil vestigen op de Tramkade. We zien het daarmee als een opmaat naar de permanente culturele hotspot die het nu is en voor een groot deel moet blijven. Verlenging van het volledige experiment met nog eens vijf jaar tot 2030 ziet D66 niet als optie.

Voor D66 staat de langetermijnvisie op de Tramkade voorop en daarvoor is onze inzet een permanente plek voor de urban scene. “De Tramkade is een succes! De rauwe kant van ’s-Hertogenbosch, een zo welkom tegengeluid in de stad, komt er tot uiting en jongeren kunnen er genieten van allerlei vormen van kunst en cultuur die hen aanspreken. Het belangrijkste daarbij is dat de urban scene en jongerencultuur in de volle breedte een permanente plek behouden in het gebied van de Kop van ’t Zand”, aldus raadslid Daan Peters. D66 diende daarom een motie waarin de gemeenteraad uitspreekt dat er een permanente locatie voor de urban scene komt in het gebied Kop van ’t Zand en deze locatie wordt opgenomen in het ruimtelijk functioneel kader Bossche Stadsdelta. Een ruimtelijk kader dat momenteel door de gemeente, in samenspraak met de omgeving, wordt ontwikkeld. De motie werd door een grote meerderheid in de gemeenteraad ondersteund. “Onze stad is hiermee verzekerd van een permante plek voor jongeren en de urban scene. Dat biedt houvast om de komende jaren te groeien en garanties voor investeringen in het gebied. Daar zijn we trots op!”