Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 december 2019

Verdere vergroening terrein Brabanthallen

De gemeente verkoopt haar aandelen in de Brabanthallen aan Libéma. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van 10 december. D66 ziet graag dat Libéma de bestaande (parkeer)terreinen van de Brabanthallen stapsgewijs verder vergroent en aantrekkelijker maakt. De motie die we daarover indienden kon op grote meerderheid steun vanuit de raad rekenen.

De Brabanthallen is uitgegroeid tot de nummer één beurs-, evenementen- en congresaccommodatie van Zuid-Nederland. De gemeente is al jaren samen met Libéma eigenaar van de aandelen van de Brabanthallen. D66 is voorstander van verkoop van de aandelen aan Libéma. Onze gemeente moet niet zelf dergelijke commerciële activiteiten willen ontplooien. Deze activiteiten behoren niet tot haar kerntaken. Wat wél taken van de gemeente zijn, zijn het stimuleren van de economie, het behoud van ons erfgoed en het beperken van (parkeer-)overlast. Deze zaken worden volgens D66 bij de overdracht van de aandelen in het voorliggende raadsvoorstel voldoende gewaarborgd.

Raadslid Inge Visschedijk: “Onderdeel van de plannen is dat Libéma investeert in een landtong met parkeerplekken, op de plek waar nu nog een binnenhaven is. Hier ligt een aantrekkelijk plan voor in de vorm van een parkeerterrein met een groene en (deels) campusachtige uitstraling. We missen deze uitstraling op de overige bestaande parkeerterreinen. Deze versteende en geasfalteerde vlaktes dragen ook niet bij aan het tegengaan van hittestress en het opvangen van hemelwater. Daarom verzochten we het college via een motie om met Libéma af te spreken om ook de bestaande (parkeer)terreinen van de Brabanthallen stapsgewijs verder te vergroenen en aantrekkelijker te maken. We zijn als D66 blij dat deze motie met een ruime meerderheid is aangenomen.”