Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 december 2019

Cultuurnota 2020-2024: ruimte voor kwaliteit!

De nieuwe cultuurnota voor 2020-2024 is aangenomen en daar is onze fractie blij mee. Het oude cultuurbeleid in ’s-Hertogenbosch is ruim tien jaar geleden vormgegeven. Tijd voor vernieuwing dus!

Met het nieuwe cultuurbeleid stuurt de gemeente op drie punten: versterken van het profiel, vernieuwen van het aanbod en verbinden van mensen. Voorbeelden van die vernieuwing van het aanbod zijn meer ruimte voor de urban scene en aandacht en zichtbaarheid voor de kunstacademie en haar studenten. Ook huisvesting van die studenten en andere nieuwe Bosschenaren is daar een onderdeel van. Daarnaast ziet de fractie de noodzaak om de cultuureducatie voor kinderen in onze gemeente te verbeteren. Wij zien op dit gebied voor Babel een grote rol.

Raadslid Daan Peters: “Het is mooi om te zien dat er wordt gekozen voor investeren en vernieuwen van het aanbod waar nodig. Onze fractie wil een accent leggen op vernieuwing van het aanbod. Om als gemeente relevant te blijven moeten we onszelf als cultuurstad namelijk blijven herontdekken, waarbij we uiteraard het bestaande aanbod kwalitatief in stand houden.”

Van de vele culturele instellingen in ‘s-Hertogenbosch spelen er sommigen nationaal gezien op Champions League-niveau mee. Om dat te blijven doen, moeten we keuzes maken. Wat D66 betreft wordt er de komende jaren nóg steviger ingezet op cultuur. Daar zijn verschillende manieren voor, bijvoorbeeld door de zogenaamde ontschotting van middelen uit andere beleidsterreinen. Ook het verbinden van verschillende partijen uit de (amateur-)kunstwereld kan partijen uit de stad helpen.

Wethouder Mike van der Geld: “Met deze nieuwe cultuurnota maken we heldere keuzes waarmee we de komende jaren verder vorm kunnen geven aan ‘s-Hertogenbosch als Cultuurstad van het Zuiden.”