Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 januari 2020

Nieuw binnensportbeleid

Op 13 januari 2020 behandelde de commissie Bedrijvigheid het binnensportbeleid. D66 kan zich prima vinden in de uitgangspunten die in dit beleid zijn opgenomen.

In 2014 heeft de gemeenteraad de sportvisie ‘Sportief samen verder’ vastgesteld. De kern van deze sportvisie is dat we samen werken aan een vitaal sport- en beweegklimaat in onze gemeente. Ook beleid maken we #samen. In 2017 hebben we het buitensportbeleid vastgesteld. Afgelopen maandag bespraken we het binnensportbeleid in de commissie Bedrijvigheid. De belangrijkste uitgangspunten zijn als volgt:

  • Bij de planning en bouw van zaalsportaccommodaties is de behoefte aan bewegingsonderwijs in eerste instantie leidend.
  • Wel gaat de gemeente zoveel mogelijk voor bevordering van multifunctioneel gebruik (onderwijs, sportgebruik en ander gebruik).
  • De gemeente gaat met gebruikers en verenigingen over het bovenstaande in gesprek, ook als het gaat om ondersteuning bij het creëren van een thuishonk en meer ‘aaneen’ roosteren.

Raadslid Inge Visschedijk: “D66 kan zich prima vinden in de uitgangspunten zoals die in dit raadsvoorstel geformuleerd zijn. Het is belangrijk om te blijven werken aan goede accommodaties voor (sport-)verenigingen en sportinitiatieven. De maatschappelijke functie van de soms kleinschalige initiatieven onderschatten wij niet en het is goed om te zien dat de gemeente zich extra inspant om besturen te helpen samenwerking en gezamenlijke voorzieningen in te richten. Dit alles met het oog op de continuïteit van deze voorzieningen en het aantrekkelijk, betaalbaar én toegankelijk houden van deze voorzieningen voor onze inwoners.”