Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 januari 2020

Acties voor duurzame mobiliteit

De gemeenteraad stelt volgende week het actieplan duurzame mobiliteit vast. D66 is blij met het plan en kijkt uit naar een snelle uitvoering van de acties.

Het actieplan duurzame mobiliteit is een uitwerking van de pijler ‘duurzame mobiliteit’ van de visie Duurzaam ’s-Hertogenbosch. Duurzame mobiliteit gaat over inclusieve mobiliteit (voor alle mensen toegankelijk), leefbare en gezonde mobiliteit, klimaat- en energieneutrale mobiliteit én mobiliteit die gebruikmaakt van slimme ontwikkelingen (‘smart mobility’). D66 is positief over de grote set aan acties waarmee dit actieplan invulling geeft aan duurzame mobiliteit. Ook zijn we blij met de wijze waarop het actieplan tot stand is gekomen. Raadslid Geert Verbruggen: “Mobiliteit is een onderwerp zoals voetbal. Een onderwerp waar iedereen wel wat van vindt en wat van afweet. Het is daarom goed dat de acties in dit plan niet alleen bedacht en uitgevoerd worden vanuit het stadskantoor, maar dat mensen en bedrijven erin worden meegenomen. De acties hebben niet alleen betrekking op technische en infrastructurele oplossingen, maar ook op het beïnvloeden van gedrag en slim gebruik van data. Dat sluit weer aan op de datastad die we willen zijn.”

D66 is blij dat de fiets een grote rol krijgt in dit actieplan. De fiets kan in diverse vormen een gezonde verbindende factor spelen, of het nu gaat om de traditionele fiets, een elektrische fiets of een deelfiets. Dat de populariteit van de fiets nog steeds groeiende is, is ook duidelijk te zien op straat. Het is daarom goed dat er ook rekening wordt gehouden met het creëren van een veilige fietsomgeving, met fietsvlonders voor voldoende parkeermogelijkheden.

Tot slot hebben we als fractie nogmaals aandacht gevraagd voor slimme en schone bevoorrading. In het actieplan is een passage opgenomen over ‘slimme en schone stadslogistiek met (mobiele) hubs’. Geert: “D66 heeft de vorige periode al gepleit voor meer acties op het gebied van schone en slimme bevoorrading van de binnenstad en het centrum van Rosmalen. We pleitten toen al voor een goederentransferium. Het is nu tijd dat er ook zichtbare resultaten gaan komen. Met dit actieplan hebben we daar vertrouwen in.”

Bekijk ook de bijdrage van Geert in de rubriek ‘De Raad Beslist‘.