Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 januari 2020

De brede binnenstad

Niet langer ‘die andere kant van het spoor’. De historische binnenstad, de flanken daaromheen en de Spoorzone vormen officieel samen ‘de brede binnenstad’. Een gebied waar de verbindingen verder gelegd en versterkt worden. Iets waar D66 lang voor heeft gestreden en dat volgende week ook in het economisch actieplan door de gemeenteraad wordt bekrachtigd.

Om de economische positie van de binnenstad sterk te houden en verder te versterken, wordt het actieplan Brede binnenstad opgesteld. Uitgangspunt is dat in vervolg uitgegaan wordt van een brede binnenstad: niet alleen de historische binnenstad, maar ook ’t Zand en de Spoorzone (Boschveld inclusief Brabanthallen, Tramkade, Kop van ’t Zand, Paleiskwartier en de Vughterpoort). Daarbij wordt gewerkt met ‘sfeergebieden’. Per gebied wordt bekeken waar de focus komt te liggen als het gaat om activiteiten die zijn gericht op meer diversiteit in aanbod en functies. Met een gedoseerde groei van het aantal bezoekers, die moet leiden tot meer omzet en werkgelegenheid. Raadslid Inge Visschedijk: “Deze werkwijze biedt houvast voor zittende ondernemers, voor ondernemers die zich in de stad willen vestigen én voor de inwoners van de brede binnenstad.”

Als D66 hebben we expliciet aandacht gevraagd voor bewonersparticipatie. Inge: “Het betrekken van de bewonersgroeperingen uit de brede binnenstad vinden we belangrijk. Behalve de Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad gaat het dan ook om bewonersvertegenwoordigers uit Boschveld, ‘t Zand en het Paleiskwartier.” Ook inclusiviteit is voor onze fractie belangrijk. Inge: “Ik heb in de commissie aangegeven dat binnen elk sfeergebied oog voor inclusiviteit moet zijn. Niemand mag zich in onze brede binnenstad niet thuis of niet welkom voelen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de binnenstad voor elke inwoner aantrekkelijke aspecten heeft en waak ervoor dat de oude binnenstad elitair wordt of alleen met ‘duur’ of ‘chique’ geassocieerd wordt.”