Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 maart 2020

Bossche variant op de G1000

Ook in ’s-Hertogenbosch gaat er een variant op de G1000 georganiseerd worden. Op initiatief van D66 komt er een grote dialoog in het traject ’s-Hertogenbosch Centraal, waarvoor inwoners via loting worden geselecteerd.

De G1000 is een burgertop waarbij een grote groep inwoners via een dialoog directe invloed heeft op de beleids- en besluitvorming van de overheid. Veel gemeenten in Nederland en België gingen ‘s-Hertogenbosch al voor in het toepassen van een burgertop. En met succes. Een G1000 leidt tot een breed gedragen plan voor een bepaald onderwerp én tot maximale betrokkenheid bij de uitvoering ervan.

Op dit moment werkt de gemeente aan een toekomstvisie onder de naam ‘s-Hertogenbosch Centraal. De gemeente wil weten wat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op de lange termijn verwachten van hun woon- en werkomgeving. In de tweede fase van dit traject wordt een prikkelend toekomstverhaal op basis van acht thema’s opgemaakt. In de derde fase zou dit toekomstverhaal getoetst kunnen worden in een G1000-setting. Voor D66 is de G1000 een zeer geschikte methode om in te zetten in het traject. De partij diende daartoe in de raadsvergadering een motie in samen met de PvdA, GroenLinks, de VVD, Rosmalens Belang, Bosch Belang en Lokaal Gestemd.

Fractievoorzitter René van den Kerkhof: “D66 is altijd voorstander van het organiseren van een G1000 bij grote beleidswijzigingen. Met ‘s-Hertogenbosch Centraal is er nu een unieke kans om een variant op de G1000 toe te passen. Doordat er via loting inwoners worden uitgenodigd, worden niet alleen mensen die al heel betrokken zijn bij de inrichting van hun stad of buurt bereikt. Maar juist ook die mensen die daar van zich zelf niet zo snel toe geneigd zijn, maar die barstensvol goede ideeën zitten over de toekomst van onze gemeente. Wij kijken dan ook uit naar de Bossche variant op de G1000!”