Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 maart 2020

Een hoge zendmast bij een kinderdagverblijf?

D66 zet grote vraagtekens bij de voorgenomen plaatsing van een zendmast bij een kinderdagverblijf in De Groote Wielen. De partij vraagt het college van burgemeester en wethouders om een alternatieve plek te vinden voor de zendmast.

Bewoners van De Groote Wielen en de eigenaar van stadsboerderij Eyghentijds uitten eerder hun zorgen over de voorgenomen plaatsing van zendmast bij stadsboerderij Eyghentijds. De beoogde locatie is op gemeentelijke grondgebied naast de stadsboerderij, waar ook een kinderdagverblijf is gevestigd. Naast het feit dat de zendmast niet voldoet aan een aantal punten uit de Nota Antennebeleid 2016 ‘s-Hertogenbosch, blijkt de voorgenomen locatie ook in strijd met een eerdere toelichting van de gemeente op het antennebeleid. In die toelichting stelt de gemeente zich op het standpunt dat in beginsel bij gebouwen met zogenaamde softe functies (zoals kinderdagverblijven, basisscholen en verzorgings- en  verpleegtehuizen voor ouderen) geen antenne-installaties worden geplaatst.

De gekozen locatie voor de zendmast lijkt dan ook in strijd met dit beginsel. Volgens de telecomaanbieder is de zendmast noodzakelijk om de dekking van het mobiele netwerk in Empel en De Groote Wielen aan te pakken. D66 zet grote vraagtekens bij de beoogde locatie en vraagt het college onder meer of ze bereid is om de mast op een alternatieve locatie te laten plaatsen.

Fractievoorzitter René van den Kerkhof: “Wij delen de zorgen van de bewoners en de eigenaar van het kinderdagverblijf en onderstrepen het beginsel dat er bij gebouwen zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingshuizen geen antenne-installaties worden geplaatst. Er zijn alternatieve locaties in de omgeving denkbaar, die op ruime afstand liggen van het kinderdagverblijf. We vragen het gemeentebestuur dan ook om met een alternatief te komen.”