Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 maart 2020

Meer middenhuur is keihard nodig

De stille ramp op de woningmarkt heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een wooncrisis met een groot tekort aan betaalbare woningen. D66 herhaalde bij het debat over de Woonvisie dan ook de boodschap voor het bouwen van meer woningen voor mensen met een middeninkomen.

Een grote groep woningzoekenden valt op dit moment tussen wal en schip. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en weer te weinig of te onregelmatig voor een hypotheek. Juist voor deze grote groep, met middeninkomens, moet fors meer worden gebouwd in ‘s-Hertogenbosch. D66-commissielid Steven Hommersom: “Veel meer, want een gezonde woningmarkt zou ten minste 15% middenhuur moeten tellen. In de hele gemeente ‘s-Hertogenbosch is dat nu niet meer dan 6%. Doorstroom vanuit een sociale woning is veelal niet mogelijk, terwijl er daar toch veel van zijn. Ruim 35% van onze woningvoorraad is sociale woningbouw. Daarmee is ‘s-Hertogenbosch met afstand koploper in de regio.”

Maar doorstroom vanuit de sociale woningbouw is nu onmogelijk. Juist daardoor komen mensen die starten op de woningmarkt, niet aan een passende woning. Ook worden mensen met een andere woningbehoefte momenteel onvoldoende bediend. Steven: “Waar andere partijen hoog inzetten op de bouw van tijdelijke woningen, kiest D66 voor structurele verbetering van de woningmarkt. Wij pleiten al jaren voor meer woningen in de middenhuur, soms kleiner, soms in andere woonvormen, soms in hoogbouw, maar altijd maatschappelijk duurzaam. Tegelijkertijd is het van belang dat er woningbouwlocaties voor permanente woningen naar voren worden gehaald en dat betaalbare en duurzame woningen prioriteit krijgen. Wij hebben er na het recente debat alle vertrouwen in, dat onze doelstellingen in de nieuwe Woonvisie nadrukkelijk naar voren komen.”