Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 april 2020

Een hart onder de riem in deze coronatijd

Het zijn ongekende tijden voor iedereen. Het normale leven in onze stad en dorpen is zo goed als stilgevallen. De impact van het coronavirus is voelbaar voor iedereen. Lees hier de boodschap van onze fractievoorzitter René van den Kerkhof.

Vanaf dag één steken we in ‘s-Hertogenbosch de handen uit de mouwen om te doen wat we kunnen om dit virus af te remmen. Staan we sterk, geven we steun aan elkaar en dragen we allemaal ons steentje bij. De weg die we hebben te gaan, lijkt nog lang.

Duidelijk is ook dat die lange adem enorme gevolgen heeft voor onze economie en samenleving. Grote en kleine ondernemers dreigen in financiële problemen te raken. Bij (sport)verenigingen en culturele en maatschappelijk instellingen zijn de deuren gesloten. Vanuit de fractie hebben we contact met hen. We beseffen dat we niet alle zorgen kunnen wegnemen, maar zetten ons in om de negatieve gevolgen van de crisis waar mogelijk te beperken en bieden een luisterend oor. Ook hebben we een kaartje gestuurd naar scholen, zorg- en cultuurinstellingen. Om ze te bedanken en een hart onder de riem te steken. Want juist nu zetten zij zich in voor het beste onderwijs, de beste zorg en vinden zij creatieve manieren om de Cultuurstad van het Zuiden bij mensen thuis te brengen!

Op 7 april brachten we de lokale politiek bij de mensen thuis: de raadsvergadering van 7 april werd via een livestream uitgezonden. In deze raadsvergadering hebben we samen met meerdere partijen een motie Scenario’s steunpakket corona ingediend. In deze motie roepen we op om in beeld te brengen wat de mogelijkheden zijn om vanuit de gemeente financiële steunpakketten aan te bieden als deze crisis langer aanhoudt. Deze inzichten worden in juni, bij de behandeling van de voorjaarsnota, aan de gemeenteraad gepresenteerd. Want dat deze crisis ook grote gevolgen gaat hebben voor de gemeentelijke financiën, dat is voor iedereen duidelijk. Dat betekent echter niet dat alle gemeentelijke investeringen tot stilstand moeten komen. Integendeel, onze inzet is juist dat in deze tijd vanuit de lokale overheid geïnvesteerd blijft worden in een vitale stad en in vitale dorpen.

Doordat de politiek doorgang vindt, boeken we ook nog resultaten. Die resultaten van de afgelopen periode wil ik graag met je wil delen:

  • Onze oproep om door te pakken als het gaat om een groene en veilige Onderwijsboulevard kreeg brede steun binnen de gemeenteraad.
  • Samen met meerdere partijen stuurden we een brandbrief om alleenstaande Syrische kinderen uit Griekse kampen op te vangen. De gemeente heeft geantwoord bereid te zijn om Syrische weeskinderen op te vangen als de staatssecretaris met dat verzoek komt.
  • De gemeenteraad stemde 7 april in met het bestemmingsplan dat de komst van een tweede hostel voor volwassenen met psychische problemen en verslavingsproblematiek mogelijk maakt. D66 is blij met de komst van dit hostel.
  • We pleitten tijdens het debat over de Woonvisie voor het bouwen van meer woningen voor mensen met een middeninkomen.
  • De fietsenstalling bij station Rosmalen wordt fors uitgebreid. Daar hebben we sinds 2017 voor gestreden.
  • De gemeente heeft de eerste fietsvlonders Deze fietsvlonders komen er na eerdere vragen van onze fractie.

De samenleving na corona kan weleens een heel andere zijn dan die van daarvoor. Daarom kijken we ook vooruit. De komende periode staan er mooie online activiteiten op het programma. We nemen hier als fractie uiteraard aan deel. Graag tot ziens bij een of meerdere van deze online activiteiten!

Ondanks de beperkte mogelijkheden: geniet van de lente!
Zorg goed voor elkaar en voor jezelf!

René van den Kerkhof
Fractievoorzitter D66 ‘s-Hertogenbosch