Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 april 2020

Slimme kunst in de Spoorzone

D66 riep vorig jaar al op om samen met studenten en kunstenaars tot meer kunst in de openbare ruimte te komen. Die oproep krijgt nu gehoor. In de Spoorzone biedt de gemeente de ruimte aan studenten voor slimme kunst.

In juli 2019 werd de motie van D66 aangenomen die de gemeente oproept om tijdelijke exposities in de openbare ruimte mogelijk te maken en daarbij te onderzoeken of kunst ook ingezet kan worden als middel in de ‘responsive buitenruimte’Oftewel: ‘slimme’ kunst die zich met behulp van interactieve technologieën aanpast aan gebruikers en situatiesSamen met studenten van de kunstacademie, JADS en het Koning Willem I College wordt door de gemeente nagedacht over kunstzinnige ontwerpen die de Spoorzone interactiever en interessanter kunnen maken. Wat er precies komt, dat wordt nog verder uitgewerktDe gemeente stelt hiervoor krediet beschikbaar.

D66-raadslid Daan Peters: Juist in de Spoorzone is ruimte voor en behoefte aan vernieuwende en prikkelende invulling van de openbare ruimte. De wisselwerking van moderne bouwstijlen in het Paleiskwartier en oude industrie op de Tramkade biedt de brede binnenstad een nieuw speelveld. Ik zou geen betere groep weten dan (kunst-)studenten om hier invulling aan te geven.”

Smart square 
Op het plein aan de Onderwijsboulevard wordt gestart met een test om met de aanstaande herinrichting van het plein een smart square te maken. Een smart square is een ontmoetingsplek in de openbare ruimte én een experimenteerruimte voor innovatieve (data)toepassingen. Na een jaar vindt een evaluatie plaats en wordt opgeschaald naar de rest van de Spoorzone.

Wethouder Mike van der Geld is enthousiast. Hij vindt deze ontwikkeling heel goed passen bij ’s-Hertogenbosch als Cultuurstad van het Zuiden en Datastad: De Spoorzone leent zich er uitstekend voor om nieuwe vormen van kunst te laten zien. Kunst waarbij je wordt geprikkeld door wat je ziet of waarbij je wordt uitgedaagd er iets mee te doen. Daarnaast zorgt het kunstwerk voor reactie met bewoners, toeschouwers en bezoekers.”