Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 april 2020

Update duurzaam ‘s-Hertogenbosch: gezond, groen en klimaatbestendig

De coronacrisis heeft duurzaamheid en klimaat van de voorgrond verdreven. Toch wordt in de gemeente ’s-Hertogenbosch onverminderd doorgegaan met het aanjagen van duurzaamheidsinitiatieven. Tijd voor een update van achter de schermen.

Wethouder Mike van der Geld is als wethouder Duurzaamheid verantwoordelijk voor de coördinatie van de acties die volgen uit de nota Samenwerken aan een duurzaam ‘s-Hertogenbosch. In deze nota zijn vier thema’s benoemd. In dit bericht gaan we in op de voortgang van het eerste thema: een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving.

  • De gemeente ’s-Hertogenbosch wil klimaatbestendig zijn in 2050. In het beleidsplan Groen en Klimaatbestendig schetsen we de weg hiernaartoe. De planning is dat de gemeenteraad dit plan in de tweede helft van 2020 vaststelt.
  • In januari en februari van dit jaar plantten we al rond de 200 nieuwe bomen, maar onlangs zijn er ook extra bomen geplant in het Van Zwietenpark. De eerste stappen om de stad groener te maken zijn daarmee gezet en er volgen er nog veel meer.
  • Naast het planten van bomen leggen we ook tiny forests aan. De komende periode komt er een vierde tiny forest bij.
  • We willen allemaal graag in een omgeving met schone lucht leven. Jaarlijks overlijden er nog 11.000 mensen te vroeg door ongezonde lucht. Er is dus nog veel winst te boeken. Met de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord (SLA) spreken we uit dat we gezamenlijk werken aan het permanent verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. Draagvlak voor de maatregelen uit dit akkoord is essentieel. Daarom worden ook burgerinitiatieven betrokken bij de uitvoering, evenals ideeën en innovaties vanuit het bedrijfsleven.
  • Dankzij de inzet van vrijwilligers is in korte tijd gestart met het planten van 22 mooie fruitbomen in de Maaspoort.
  • We gaan aan de slag met duurzaamheidsrichtlijnen bij evenementen, samen met o.a. organisatoren en leveranciers. Het doel is om deze richtlijnen in september 2020 vast te stelen, met het jaar 2021 als pillotjaar en een definitieve richtlijn vanaf 2022.
  • We hebben 27 reacties ontvangen op onze oproep ‘Stenen eruit, groen erin’. Daarvan zijn er 5 waar we de komende tijd mee aan de slag gaan.
  • De gemeente heeft in totaal 600 mezenkasten beschikbaar gesteld in de strijd tegen de eikenprocessierups. Wijkraden, natuurgroepen en bewoners hangen deze zelf op in hun wijk. Zo hing de dorpsraad in Vinkel 100 nestkasten op.

Mike van der Geld: “Ons duurzaamheidsprogramma komt flink op stoom. Goed ook om te zien dat de verduurzaming van onze gemeente ook steeds meer leeft onder inwoners. Samen maken we ‘s-Hertogenbosch duurzaam!”

In de volgende update gaan we in op de voortgang van het thema ‘Een CO2-neutrale gemeente’.