Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 mei 2020

Update duurzaam ‘s-Hertogenbosch: C02-neutrale gemeente

De coronacrisis heeft duurzaamheid en klimaat van de voorgrond verdreven. Toch wordt in de gemeente ’s-Hertogenbosch onverminderd doorgegaan met het aanjagen van duurzaamheidsinitiatieven. Tijd voor een update van achter de schermen.

Wethouder Mike van der Geld is als wethouder Duurzaamheid verantwoordelijk voor de coördinatie van de acties die volgen uit de nota Samenwerken aan een duurzaam ‘s-Hertogenbosch. In deze nota zijn vier thema’s benoemd, waarbij Mike twee thema’s zelf in portefeuille heeft. In de vorige update gingen we in op de voortgang van het eerste thema: een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving. In deze update staat het thema ‘Een CO2-neutrale gemeente’ centraal.

  • De visie energielandschap is een stap dichterbij. Nadat de visie eind 2019 ter inzage is voorgelegd, zijn er zo’n 450 inspraakreacties ingediend. We gaan met deze reacties aan de slag, op naar behandeling en vaststelling door de gemeenteraad. Als de visie is vastgesteld, hebben we een kader waar we concrete initiatieven voor grootschalige duurzame energie aan kunnen toetsen.
  • Het energietransitieplan, met daarin de routekaart naar een klimaatneutrale gemeente, wordt dit jaar geactualiseerd en eind 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd.
  • Het warmtetransitieplan wordt dit jaar voorbereid en in 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd. In dit plan staat de weg naar een aardgasvrije gemeente in 2050 centraal. In de tussentijd hebben we voor de wijk ‘t Zand budget aangevraagd bij het rijk voor een proeftuin aardgasvrij. Rond de zomer weten we waarschijnlijk of deze aanvraag goedgekeurd wordt.
  • We hebben al bijna 30 gemeentelijke gebouwen verduurzaamd en de voorbereiding voor de verduurzaming van nog eens 30 panden loopt. Hiermee houden we ook onze ondernemers aan het werk in deze coronatijd.
  • Acht Brabantse woningcorporaties, waaronder de Bossche corporaties BrabantWonen en Zayaz, hebben een innovatiechallenge uitgeschreven voor een vervanger van de traditionele cv-ketel. Uit 48 oplossingen vanuit de markt zijn 5 finalisten geselecteerd. Hun oplossingen worden de komende tijd in de praktijk
  • In onze gemeente staan ruim 31.000 lantaarnpalen. In 2012 hebben we de eerste 14 lantaarnpalen voorzien van ledverlichting en inmiddels staat de teller op ruim 10.000. Een forse inhaalslag, die we de komende jaren doorzetten. We verwachten dat in 2029 alle straatverlichting is voorzien van ledlampen.
  • Naast het ‘verledden’ van onze verlichting kijken we ook naar slimme toepassingen als het om verlichting gaat. Zo maken we gebruik van sensoren, waardoor verlichting zich kan aanpassen aan de drukte van het verkeer en de weersomstandigheden. Een voorbeeld van deze slimme verlichting is te zien op de Oude Rijksweg tussen Hedel en ’s-Hertogenbosch.

Mike van der Geld: “Ons duurzaamheidsprogramma komt flink op stoom. Goed ook om te zien dat de verduurzaming van onze gemeente ook steeds meer leeft onder inwoners. Samen maken we ‘s-Hertogenbosch duurzaam!”

We houden jullie op de hoogte van de voortgang!