Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 mei 2020

Buurtvisie Gestelse buurt

Op 12 mei stemt de raad over de Buurtvisie Gestelse buurt. Een veelomvattend plan om van een aandachtswijk een weerbare wijk met perspectief te maken. D66 onderschrijft de kern van de buurtvisie en pleit voor een extra focus op de pijlers ‘samen’ en ‘vertrouwen’.

De Gestelse buurt wordt vanaf 2015 opnieuw aangemerkt als een aandachtsbuurt. De leefbaarheid en veiligheid staan onder druk en worden beduidend lager beoordeeld dan in de rest van de stad. Ook is er een bovengemiddelde sociale problematiek op het gebied van vooral armoede en jeugdzorg. Omdat de Gestelse buurt vooral in sociaal opzicht én vanuit openbare orde en veiligheid een zorgenkind is, richt de aanpak van de problematiek zich met name op de bewoners. Het bieden van perspectief en het bevorderen van zelfredzaamheid en weerbaarheid van bewoners is van essentieel belang in de aanpak. Een aanpak die zich vooral richt op de bewoners ‘achter de voordeur’. Door de gecombineerde en integrale inzet van middelen en instrumenten uit het sociale domein, het veiligheidsdomein en het fysieke domein wint de aanpak aan kracht.

De kern van de buurtvisie draait om twee essentiële pijlers: werken aan vertrouwen bij de buurtbewoners en een groeiende draagkracht in de omgeving. De buurtvisie biedt een plan van aanpak én is de basis voor een groot aantal projecten en activiteiten die dit veranderingsproces in gang moeten brengen.

Commissielid Sociaal Veerle van Doorn: “D66 onderschrijft het belang van deze pijlers volledig en wil daar juist nog extra de nadruk op leggen. Zorg er nu écht voor dat je dit samen met de inwoners van de Gestelse buurt doet. En zorg er ook écht voor dat je het vertrouwen verdient van de inwoners. Te vaak lees je in de krant over goedbedoelde initiatieven vanuit verschillende overheden om de leefbaarheid van aandachtswijken te verbeteren. Deze initiatieven krijgen geen houvast omdat ze over de hoofden van de inwoners uitgezet worden en zij de instellingen niet vertrouwen. Het gevolg is een cyclus van goede bedoelingen die geen verschil maken.”

Lees hier meer over de buurtvisie Gestelse buurt.