Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 mei 2020

Organiseer samen het verdienvermogen

Om samen vorm te geven aan de 1,5 meter-samenleving en  deze crisis door te komen pleit D66 voor een flexibele houding van de gemeente. Onder meer door open ruimtes in onze stad en dorpen beschikbaar te stellen aan horeca, cultuurinstellingen en retail.

De overheid doet er alles aan om ondernemers, zzp’ers, culturele instellingen en sportverenigingen door deze crisis te helpen. Daar waar het gaat om de tegemoetkoming in inkomstenderving is de rijksoverheid aan zet. Als gemeente moet je kijken wat je daarnaast allemaal kan doen. Wat D66 betreft kunnen we, buiten enkele financiële impulsen, als gemeente op andere manieren hulp bieden. Daarbij zijn ‘handelen vanuit vertrouwen’ en ‘het faciliteren en met elkaar organiseren van het verdienvermogen’ belangrijke extra uitgangspunten. Daarom diende D66 samen met andere partijen tijdens de raadsvergadering van 12 mei de motie ‘Uitgangspunten bouwen aan de toekomst’ in.

Benut de brede binnenstad
Het samen organiseren van het verdienvermogen kan letterlijk door ruimte te bieden aan ondernemers uit de cultuur, horeca en retail. Fractievoorzitter René van den Kerkhof: “De mogelijkheden om extra ruimte te bieden aan ondernemers zijn in de historische binnenstad beperkt. We beschikken in ’s-Hertogenbosch echter over een ‘brede binnenstad’. Voor velen is die term soms nog een leeg omhulsel. Deze crisis biedt de kans om de brede binnenstad ook echt van lading te voorzien. Om te zorgen dat de unieke plekken in de brede binnenstad echt gaan leven bij Bosschenaren en bezoekers aan de stad. Denk aan de ruimte die voor het grijpen ligt op de Tramkade, in het Paleiskwartier en in het Zuiderpark. Of op het dak van parkeergarage De Wolvenhoek. Een parkeergarage die nu nagenoeg leeg staat. Naast de binnenstad liggen er ook nog tal van andere mogelijkheden. Wat te denken van het inzetten van braakliggende sportvelden en transferia ten behoeve van een levendige en vitale stad, ook in de zomer van 2020? Denken in kansen en mogelijkheden: dat is wat nu nodig is. Een overheid die daarin faciliteert en samen met ondernemers het verdienvermogen organiseert, zodat men deze crisis kan doorstaan.” D66 diende de motie ‘Brede binnenstad: de plek waar je wil zijn ook in coronatijd’ en de motie ‘Geef  horeca de ruimte in de 1,5 meter-samenleving’ mee in.

Handel vanuit vertrouwen
Een ander belangrijk uitgangspunt voor de aanpak van de coronacrisis is dat de gemeente handelt vanuit vertrouwen. Vanuit vertrouwen kunnen de gemeentelijke processen zoveel mogelijk vereenvoudigd worden. Dit voorkomt veel administratieve rompslomp voor ondernemers en instellingen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor creativiteit. Creativiteit die in deze tijd hard nodig is om te kunnen overleven.

Breng de onmisbare schakels in beeld
Onze stad kenmerkt zich door de vele netwerken en ketens van samenwerking. Van belang is om binnen die ketens in beeld te hebben wat de onmisbare schakels zijn. René: “Want hoe zorgen we dat er een basis overblijft waarop we verder aan onze cultuurstad kunnen bouwen? Welke spelers zijn dan de cruciale spelers binnen een keten?” D66 wil voorkomen dat we in de 1,5 meter-samenleving een groot palet aan partijen verliezen die ons de Cultuurstad van het Zuiden maken. De impact van de coronacrisis op de verschillende ketens van onze netwerkstad dient inzichtelijk te worden gemaakt, vandaar dat D66 de motie ‘Informatiebehoefte om te bouwen aan de toekomst’ mee indiende.

Blijf investeren
Dit is een ander soort crisis dan in 2009. Toen hebben we ons uit de crisis bezuinigd. Dit keer zullen we ons uit de crisis moeten investeren. Wij zijn dan ook blij met het steunpakket van circa 8 miljoen euro voor de culturele sector vanuit de provincie, de B5-steden en het rijk. ‘s-Hertogenbosch draagt hier 950.000 euro aan bij. Want we moeten voorkomen dat we als gemeente in een complete lockdown gaan. Juist nu moeten we als gemeente vertrouwen uitstralen. Daar hoort anticyclisch investeren bij, evenals trajecten versnellen en processen vereenvoudigen. Denk hierbij aan projecten op het gebied van fysieke infrastructuur, woningbouw en preventie. Want juist in deze tijd is duidelijk dat investeringen in het tegengaan van eenzaamheid, in sociale cohesie en in inzet op jeugd van waarde zijn. Solidariteit ontstaat in een crisis als deze overal uit zichzelf. Maar daar ligt ook een goede sociale basis onder, die we ook in deze tijd moeten koesteren.

Laat zien wat je doet
De gemeente doet ontzettend veel om partijen door deze crisis te helpen. Ook wordt er daarvoor fors geïnvesteerd door de gemeente. Het schort nog wel aan het totaalbeeld aan investeringen die er al gedaan zijn en de investeringen die gedaan gaan worden. Vandaar dat de gemeenteraad afgelopen dinsdag 12 mei aandrong op een helder beeld. René: “Er gebeurt ontzettend veel vanuit de gemeente. Misschien nog wel meer dan in andere steden. Het totaalbeeld is er echter niet. Vandaar: laat zien wat je doet en verkoop dat goed!”