Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 juni 2020

Kies je plekje: extra bomen in de Muntel/Vliert

In de wijk Muntel/Vliert wordt gestart met een proef waarbij extra bomen worden geplant op plekken die bewoners zelf kiezen. Bewoners kunnen tot 1 juli 2020 doorgeven waar ze een extra boom willen.

De gemeente beoordeelt de aangedragen locaties. Is de locatie geschikt? Dan wordt in de periode oktober 2020 tot en met maart 2021 een boom geplant. D66 is blij met deze proef. Niet alleen is deze pilot een mooie vorm van bewonersparticipatie, maar ook brengen de bomen groen en sfeer in de wijk, zijn ze hard nodig om onze gemeente klimaatbestendig te maken en bevorderen ze de biodiversiteit.

Wethouder Mike van der Geld is als verantwoordelijk portefeuillehouder trots: “Het aanplanten van bomen is belangrijk, in allerlei opzichten. We starten met een proef in Muntel/Vliert. Als dit een succes is, gaan we deze werkwijze ook in andere wijken toepassen. Help dus met meedenken!”

Het aangeven van de locaties is heel eenvoudig. Via digitale kaart ‘prikken’ bewoners een punt op de kaart en geven ze aan waarom ze op deze plek een boom willen. Ook ideeën voor het type boom kunnen op deze kaart doorgegeven worden. Alle informatie hierover is te vinden op https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwebomen/.