Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 juni 2020

Meer duidelijkheid spoorwegovergang Orthen

De spoorwegovergang in Orthen is niet veilig genoeg. De afgelopen maanden is een viertal varianten onderzocht om tot een toekomstbestendige, veilige en bereikbare oplossing te komen. Er lijkt nu, letterlijk en figuurlijk, licht aan het einde van de tunnel.

Een onafhankelijk bureau onderzocht de onderstaande opties:

  1. De tijdelijke situatie definitief maken. De overweg blijft dan gelijkvloers en is alleen geschikt voor langzaam verkeer.
  2. De overweg haaks leggen en openstellen voor al het verkeer.
  3. De overweg laten vervallen en een fiets- en voetgangerstunnel aanleggen.
  4. De overweg laten vervallen. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de bestaande tunnels op de Zandzuigerstraat en Treurenburg.

D66 kiest voor variant 3. Raadslid Geert Verbruggen: “We willen Orthen op een veilige manier bereikbaar houden, nu en in de toekomst. In de toekomst gaat het treinverkeer toenemen. Dan is variant 3 op meerdere vlakken de beste optie. Sociaal gezien is er dan een verbinding tussen bewoners van beide zijden. Daarnaast biedt een tunnel een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers. De financiële dekking is een uitdaging, maar we hebben er vertrouwen in dat de wethouder dit gaat lukken.”

In de commissie Omgeving hebben we aandacht gevraagd voor de zorgen van bewoners. Tijdens Informeren en Ontmoeten gaven bewoners namelijk aan bezorgd te zijn over de locatie van de tunnel van variant 3. In het raadsvoorstel staat dat de realisatie ‘in de omgeving van de huidige overweg zal zijn’. De bewoners hebben hun zorgen geuit over de rekbaarheid van het begrip ‘omgeving’. Het antwoord op de vraag waar de tunnel exact komt te liggen, is er nog niet. Die volgt in het definitieve ontwerp. Wel heeft de wethouder verduidelijkt dat de tunnel in de directe omgeving van de overweg komt. Wat onze fractie betreft, betekent dit dat het gaat om ‘enkele meters’ en niet veel verder weg.

In de raadsvergadering van 9 juni staat de bespreking van de spoorwegovergang Orthen op de agenda. De huidige situatie blijft tot en met de keuze voor de precieze locatie zoals die nu is.