Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 juni 2020

Maatregelen tegen overlast Hinterhamerstraat en omgeving

Op initiatief van D66 worden de Hinthamerstraat en de woongebieden daaromheen vanaf 15 juli 2020 selectief afgesloten voor autoverkeer tussen 18.00 en 7.00 uur. Op middellange termijn wordt er ingezet op het autoluw maken en als zodanig inrichten van dit gebied. Daarvoor diende de D66-fractie, samen met 10 andere partijen, een motie in tijdens de raadsvergadering van 9 juni.

De motie roept op om ingrijpende maatregelen voor de korte en (middel)lange termijn te treffen om de veiligheid en leefbaarheid in dit deel van de binnenstad te verbeteren. Op korte termijn betekent dit dat het extra toezicht en de handhaving in dit gebied gecontinueerd worden én dat de straat selectief in de avonduren wordt afgesloten voor al het autoverkeer. Op middellange termijn gaat de gemeente samen met bewoners en ondernemers het gebied autoluw maken en als zodanig inrichten. Voor de Hinthamerstraat betekent dit autoluw maken dat enkel in de avonduren er een selectieve toegang is voor het autoverkeer. Overdag blijft deze straat gewoon bereikbaar. Tevens roept de motie op om op lange termijn te onderzoeken hoe de (verkeers-)druk op de Hinthamerstraat, die veroorzaakt wordt door een stapeling van functionaliteiten zoals afhaal- en bezorgrestaurants, coffeeshops, het Inloopschip en de bibliotheek, kan worden beperkt

“De Hinthamerstraat en omliggende straten ervaren al jaren overlast. Er is al veel overleg hierover geweest en er zijn ook al veel maatregelen getroffen, zoals verscherpt toezicht en cameratoezicht. Maar de overlast en het gevoel onveiligheid is, ondanks alle genomen maatregelen, de laatste tijd weer extra toegenomen. De ervaren overlast bestaat uit verkeersoverlast (grote hoeveelheid verkeer, veel te hard rijden en parkeeroverlast), geluidsoverlast, vervuiling (zwerfvuil en luchtvervuiling) en drugshandel op straat. Door de verkeersaantrekkende werking van meerdere functies in deze straat, zoals twee coffeeshops, fungeert de Hinthamerstraat tegenwoordig meer als een ‘drive-thru’. Ik ben blij dat er nu serieuze maatregelen volgen om de overlast van het autoverkeer in deze straat tegen te gaan. En dat de Hinthamerstraat en omliggende straten zo weer een plek worden waar het fijn wonen, winkelen en leven is!”, aldus fractievoorzitter René van den Kerkhof.

Lees hier de bespreeknotitie die D66 op 28 mei, samen met het CDA, indiende in de commissie Bestuur. En bekijk hier de persoonlijke videoboodschap van onze fractievoorzitter René van den Kerkhof, waarin hij de motie toelicht.