Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juni 2020

Herziening accommodatiebeleid: meer ruimte in de buitenlucht

Gisteren stelde de raad de herziening van het accommodatiebeleid vast. Deze herziening heeft als doel het verstevigen van de (informele) sociale, sportieve en culturele netwerken van inwoners in de gemeente. D66 heeft met succes aangedrongen op het meenemen van de buitenruimten van de accommodaties in dit herziene beleid.

In deze herziening staan een aantal uitgangspunten centraal. Vanzelfsprekend is het duurzaam gebruikmaken van de accommodaties. Multifunctioneel gebruik van ruimtes is ook een belangrijk uitgangspunt. Door zo goed mogelijk met beschikbare ruimtes om te gaan, komt er zoveel mogelijk ruimte voor uiteenlopende initiatieven. Een divers aanbod aan accommodaties biedt ruimte aan multifunctioneel en gedeeld gebruik door verenigingen, maatschappelijke initiatieven en professionele organisaties.

Ook wordt er gekeken naar de behoefte en de sociale opgave van de wijk of het dorp. Wij streven naar meer gezonde en gelukkige jaren voor inwoners van ‘s-Hertogenbosch. Dit willen we bereiken door het bieden van gelijke kansen, door talenten te ontwikkelen en door de maatschappelijke initiatieven in het voorliggend veld te versterken. Het is hierbij van belang dat we inwoners en maatschappelijke initiatieven daar waar nodig ondersteunen. In de commissievergadering heeft de fractie met succes aangedrongen op het meenemen van de buitenruimte van de accommodaties in de herzieningsplannen.

Commissielid Sociaal Veerle van Doorn: “De fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners is belangrijk. Dit wordt eens te meer onderstreept door de coronacrisis, waarbij er allerlei zorgen zijn, juist op die vlakken. De beschikbaarheid van accommodaties in de wijk draagt direct bij aan het verminderen van die zorgen. Met het meenemen van de buitenruimte ontstaat er meer ruimte voor al die positieve initiatieven in de buitenlucht om aan onze fysieke en mentale gezondheid te werken. Zo is er, ook na deze coronacrisis, meer ruimte om in de buitenlucht samen te zijn.”