Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juni 2020

Een nieuwe invulling van Kop van ’t Zand en Orthenpoort-Zuid

In de Kop van ’t Zand en de Orthenpoort-Zuid gaat het gebeuren. Op de plek waar de Dommel, Zuid-Willemsvaart en Aa samenvloeien in de Dieze, ontstaat vanaf 2025 een Bossche Stadsdelta. Mét hoogbouw en een Bossche mix van wonen, werken, recreatie en cultuur. Voor iedereen.

De naam ‘Bossche Stadsdelta’ verraadt het al: in dit gebied wordt water de grote verbinder, met een waterplein als trekpleister. De oude Diezebrug verdwijnt en er komt een nieuwe, lagere brug op een andere plek in het gebied voor terug. Zo wordt de Stadsdelta toegankelijker en meer afgestemd op voetgangers en fietsers én is de Citadel in al haar glorie te aanschouwen.

Verder worden er in dit gebied naar verwachting zo’n 1.300 woningen ontwikkeld. Gevarieerde woningen, voor ieders portemonnee. Op het naastgelegen EPK-terrein Noord en ook in Orthenpoort-Zuid kunnen woontorens ontstaan. Als D66 zijn we blij met deze Bossche mix én met de hoogbouwambities die we zien in de plannen bij de invulling van dit gebied.

Ook is er straks volop aanbod van werk, cultuur en recreatie. Ook hier is een mooie mix te zien tussen ruimte voor profit- en voor non-profitinitiatieven. Initiatieven die onze Cultuurstad van het Zuiden verder helpen te versterken.

Tot slot is D66 enthousiast over de bewonersparticipatie. Er zijn vanaf november 2019 diverse gesprekken en bijeenkomsten geweest, waarbij de opkomst telkens hoog was. De opbrengst hiervan is meegenomen in het concept gebiedsperspectief. Vanaf 8 juni 2020 ligt dit perspectief voor vier weken ter inzage; de laatste stap in het participatietraject van deze fase. De raad neemt in oktober een besluit over het gebiedsperspectief.

Wethouder Mike van der Geld is trots op de plannen: “Dit gebied heeft het in zich om extra dynamiek en kwaliteit aan de stad toe te voegen. Als de Diezebrug verplaatst en lager wordt, ontstaat er een prachtig gebied dat uitnodigt voor ontmoeting. Tegelijk zorgen we voor een watersysteem dat klaar is voor een veranderend klimaat. We zetten in de hele gebiedsontwikkeling in op duurzaamheid. Het blijft bovendien een gebied waar volop ruimte blijft voor experimenten en nieuwe ideeën!”

Meer informatie over de plannen in de Bossche Stadsdelta vind je hier.