Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 juni 2020

Duurzame energieopwekking in onze gemeente

Het veranderende klimaat en een toenemend energieverbruik vragen om een snelle omschakeling op duurzame energie. We staan dan ook voor een grote opgave. Daarom moet er ruimte geboden worden aan initiatieven voor duurzame energieopwekking in onze gemeente. In het buitengebied liggen vele kansen en mogelijkheden hiertoe. 

Met de Visie Energielandschap wordt er niet alleen gekeken naar het mogelijk maken van de energieopgave in het buitengebied. In de visie staat ook de transitie in de landbouw, versterken van natuur en het creëren van fondsen die ten goede komen aan de omgeving centraal. Raadslid Geert Verbruggen licht in dit interview bij DTV toe hoe D66 hier naar kijkt. Voor D66 staat voorop dat verantwoordelijkheid nemen en zorgvuldigheid hand in hand gaan.