Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 juli 2020

Route du Soleil: een zonnige toekomst van de A2

D66 wil dat er op en rond de A2 tussen Vught en Deil op grote schaal zonne-energie wordt opgewekt. We zien nog legio mogelijkheden om energie op te wekken in het snelweglandschap. Onze motie die de gemeente oproept om het realiseren van energieprojecten in dit gebied mogelijk te maken, is gisteren met een ruime meerderheid aangenomen.

Dit jaar wordt er nagedacht over de toekomst van de A2. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) wordt gewerkt aan een voorkeursvariant voor toekomstige aanpassingen aan de A2 tussen Vught en Deil. Tegelijkertijd moet de gemeente meters maken op weg naar een duurzame toekomst, met name als het gaat om het behalen van de doelstelling ‘klimaatneutraal in 2050’. In de visie Energielandschap wordt het snelweglandschap van de A2 bestemd als transformatiegebied, waar ruimte is voor grootschalige zonne-energieopwekking. Rijkswaterstaat heeft in de gesprekken om te komen tot een Regionale Energiestrategie (RES) aangegeven haar bijdrage te willen leveren op het gebied van duurzame energie. Als D66 zien we dan ook kansen, juist nu.

Raadslid Geert Verbruggen: “Het snelwegenlandschap van de A2 biedt, vanwege de ruimte en het type landschap, kansen om meters te maken wat betreft duurzame energieopwekking. Hoe mooi zou het zijn als we niet alleen asfalt, maar ook de zonne-energie gaan benutten? We denken aan creatieve oplossingen over, in en naast het wegdek. Oplossingen die bijdragen aan het behalen van de energie- en klimaatdoelstellingen en waar wat ons betreft ruimte voor opgenomen moet worden in de MIRT-verkenning van de A2 tussen Vught en knooppunt Deil.”

Meer achtergrondinformatie lees je in dit artikel van het Brabants Dagblad, waarin Geert Verbruggen geïnterviewd wordt. Of bekijk het filmpje dat we met Geert opnamen.