Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 september 2020

Faunatorens in de Spoorzone: investeren in biodiversiteit en natuur

We werken hard aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch. Dit betekent dat we ook investeren in de natuur en biodiversiteit in en om de stad. De Spoorzone is een plek die volop in ontwikkeling is, maar vanuit zijn hoogstedelijke karakter op sommige plekken erg versteend is.

“Het ontwikkelen en koesteren van onze natuur is nodig om aantrekkelijk te blijven als stad. Zowel voor mens maar natuurlijk ook voor dieren. Dit geldt dus niet alleen voor onze prachtige natuurgebieden buiten de stad, maar juist ook voor gebieden in de stad.”, aldus wethouder Mike van der Geld (Duurzaamheid).

Naast het versterken van het aanwezige groen in de Spoorzone en het ontwikkelen van nieuwe groene voorzieningen is het idee ontstaan om een netwerk van faunatorens te bouwen. Deze faunatorens vormen niet alleen leefgebied voor vogels en vleermuizen, maar zijn ook een statement om biodiversiteit in de stad meer onder de aandacht te brengen.

De faunatorens zullen deel gaan uitmaken van het ecologisch netwerk van stadsnatuur in de Spoorzone. In september wordt gestart met de verdere uitwerking van de torens, samen met studenten in de Spoorzone (Koning Willem I College, HAS, Avans). In het voorjaar van 2021 worden de torens geplaatst.