Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 13 september 2020

Nationaal Groeifonds: kansen voor ‘s-Hertogenbosch

Vorige week is het Nationaal Groeifonds, ter waarde van 20 miljard euro, door het kabinet gelanceerd. D66 ziet volop kansen om een deel van dit Groeifonds in onze stad én regio te laten landen. De fractie vraagt het College van B en W om samen met ondernemers en kennisinstellingen aanvragen in te gaan dienen.

Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei om het verdienvermogen van Nederland te vergroten. Dit geld gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Ondernemers, (mkb-)bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen krijgen een belangrijke rol bij het aandragen van investeringsvoorstellen. Een investeringsvoorstel heeft een minimumomvang van 30 miljoen euro.

Fractievoorzitter René van den Kerkhof: “Het Nationaal Groeifonds biedt kansen voor ‘s-Hertogenbosch én onze regio. De uitdagingen zijn hier de komende jaren fors: meer woningen, genoeg werkgelegenheid, verduurzaming (van o.a. mobiliteit), klimaatadaptatie, vergroening en minder CO2-uitstoot. Gelukkig beschikt ‘s-Hertogenbosch over een sterk netwerk van ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties die samen met de gemeente aan oplossingen kunnen en willen werken. Bovendien heeft onze gemeente een aantal projecten die in aanmerking zouden kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan de knooppuntontwikkeling van het station en het weer oppakken van de realisatie van Station Maaspoort. Deze investeringen vanuit het Rijk moeten we niet aan onze stad en regio voorbij laten gaan!”

Lees hier de schriftelijke vragen.