Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 september 2020

Nieuw perspectief voor de landbouw

Ondernemers in de landbouwsector staan momenteel erg onder druk. De omvorming van een intensieve veehouderij naar een plattelandsonderneming gecombineerd met een bed and breakfast in Kruisstraat laat zien dat het ook anders kan.

“Wij hebben de wethouder geprezen voor zijn medewerking aan dit particuliere initiatief”, aldus commissielid Omgeving Steven Hommersom. Sanering van de intensieve veehouderij vindt D66 belangrijk. In dit geval betekent dat afbouw van veehouderij tot maximaal 30 koeien en sloop van de overbodige stallen.

Hommersom: “Je moet ondernemers wel een toekomstperspectief bieden, als je de landbouw gezonder wilt maken. Meervoudig gebruik van gronden en opstallen is een heel goede oplossing. Geef agrarische ondernemers de ruimte voor andere activiteiten.”

Het bieden van die ruimte voor andere activiteiten is helaas in veel bestemmingsplannen nu niet mogelijk. Daarom heeft D66 de wethouder gevraagd om dit plan als een goed begin te beschouwen, dat navolging verdient.