Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 september 2020

Naderend einde van 14 jaar theater

Het zal niemand ontgaan zijn: de voorbereidingen voor de sloop- en nieuwbouw van het Theater aan de Parade zijn gestart. In de raadscommissie Omgeving is gisterenavond gesproken over het bestemmingsplan van het nieuwe theater. Wat D66 betreft wordt dit bestemmingsplan vastgesteld en komt er een einde aan 14 jaar theater over het Theater aan de Parade.

Het theater is inmiddels gesloten en per 1 september is, vooruitlopend op de sloop, gestart met de sanering van het resterende asbest in het gebouw. De raad wordt gevraagd om het bestemmingsplan vast te stellen, waarin een kleine wijziging is opgenomen. Deze aanpassing leidt per saldo niet tot een verruiming van het toegestane bouwvolume, maar is om redenen van een goede exploitatie voor de komende veertig jaar wel noodzakelijk. “Eigenlijk was een nieuw bestemmingsplan helemaal niet nodig geweest, want het nieuwe theater heeft bijna hetzelfde volume als het oude theater”, zegt Steven Hommersom (commissielid Omgeving). Uit democratisch oogpunt is D66 blij dat het college kiest voor een zogenaamde correctieve herziening, waarmee ook foutjes in de oude bestemmingsregeling worden gladgestreken.

Als het bestemmingsplan eenmaal is vastgesteld, dan kunnen sloop en nieuwbouw beginnen. “Het is een prachtig ontwerp. Geschikt voor zowel traditioneel theater als voor nieuwe cultuuruitingen. Een wonder van flexibiliteit. En niet alleen van binnen, want het theater richt zich letterlijk tot de Parade.”

Hommersom is lyrisch over de prestaties van de architect. Een ontwerp waarvan hij verwacht dat ‘s-Hertogenbosch er veel langer van zal kunnen genieten dan van het huidige gebouw. “Het huidige theater kun je met de beste wil van de wereld niet mooi vinden. Al zijn er nog steeds enkele tegenstanders van de nieuwbouw, die liever een opknapbeurt van het oude gebouw zien. Laten we hopen dat aan dat proces van een einde komt. Laten we hopen dat dat theater aan de Parade eindigt en dat, als een ware feniks, het nieuwe Theater aan de Parade snel zal herrijzen.”