Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 oktober 2020

Op naar de Duurzaamste Polder van Brabant

De noodzaak van de energietransitie is er. Dat vraagt om forse stappen én politiek lef op weg naar een klimaatneutraal ‘s-Hertogenbosch in 2050. D66 staat dan ook pal achter het grootschalig opwekken van windenergie in de Rosmalense en Lithse polder. De Duurzaamste Polder van Brabant met ruimte voor schone energie, duurzame landbouw en natuur. 

De opwarming van de aarde gaat sneller dan verwacht en de luchtkwaliteit holt in Brabant verder achteruit. We zijn het aan de volgende generaties verplicht hier wat aan doen. Want alle seinen springen van oranje op rood, in plaats van op groen. “Uit het duurzaamheidsjaarverslag 2019 blijkt dat 75% van onze inwoners verwacht dat de gemeente investeert in duurzame energie. Tevens blijkt dat 53% van de inwoners aangeeft dat er windmolens bij moeten komen. De urgentie om nu echt stappen te gaan maken binnen onze gemeente wordt dus breed gedeeld”, aldus fractievoorzitter René van den Kerkhof.

Hoeveel schone energie in onze gemeente tot 2030 wordt opgewekt en waar deze kan worden opgewekt is door de gemeenteraad vastgesteld in de Regionale Energie Strategie (RES) en de Visie Energielandschap. De Rosmalense en Lithse polder was daarbij het grootste potentiële gebied voor grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie. “Ondanks dat het ver weg klinkt, is 2030 helemaal niet zo ver weg. Zeker niet als je rekening moet houden met ruimtelijke procedures. Voor D66 staan dan ook de opgave en de haalbaarheid van die opgave centraal. Gelukkig zijn we al gestart met het invullen van de RES-opgave met de windmolens op Treurenburg en de Rietvelden. Voor de resterende RES-opgave staan wij achter de concentratie daarvan in de duurzame polder. Omdat er geen ander gebied in de gemeente is waar de minimale afstand van 1.000 meter tot de bebouwde kom kan worden gegarandeerd en waarbij er zoveel initiatiefnemers in één gebied aanwezig zijn”, aldus raadslid Geert Verbruggen.

Daarmee is de polder hét gebied in onze gemeente waarbij op een verantwoorde en zorgvuldige manier op grote schaal schone energie opgewekt kan worden. In het raadsvoorstel staan die opgave en de samenhang van verschillende waardes en belangen voorop. Het gebied staat daarbij centraal, in plaats van de belangen van één of enkelen. Met dit voorstel start de volgende fase van een complexe puzzel die gelegd moet worden, zodat het ook een versnelling vormt voor duurzame landbouw, versterking van natuur en recreatie en het verbeteren van de landschappelijke en de ruimtelijke kwaliteit. Verbruggen: “Dat vraagt om keuzes en politiek lef. D66 kiest niet voor het massaal volleggen van de polder met zonnevelden. Maar kiest voor bouwen in de hoogte en het sparen van kostbare groene gronden. Onze voorkeur gaat uit naar het plaatsen van zoveel windmolens als goed en verantwoord inpasbaar is. Omdat ze minder ruimte in beslag nemen, ze voor minder hoge energiekosten zorgen en ze langer mee gaan dan zonnepanelen. Als iets schadelijk is voor de natuur, zijn het grootschalige zonnevelden op wat eens gras- of natuurland was. Op korte afstand doen zonnepanelen ook nog eens meer afbreuk aan het open landschap dan windmolens. Wij kiezen dan ook voor zoveel mogelijk windenergie in de polder, waarbij we rekening houden met de bestaande belangen in de polder inclusief die van de natuur.”

Al bij het energietransitieplan in 2017 erkende een zeer ruime meerderheid van de gemeenteraad dat het landschap fors zou gaan veranderen door de energietransitie. Partijen onderschreven de ambities toen al. “Wij lopen nu, in tegenstelling tot de generatie politici voor ons, niet weg bij wat tegenwind. Wij gaan juist harder trappen als het gaat waaien. We willen als gemeente in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat vraagt om meer. Wij zijn blij met de doorkijk naar 2050 die in het raadsvoorstel Duurzame Polder geborgd blijft. Op naar de Duurzaamste Polder van Brabant!”, aldus Van den Kerkhof.