Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2020

Gelijke kansen bij toewijzing nieuwbouw

Een gebrek aan nationale en lokale regels kan zorgen voor het omzeilen van afgesproken maximumprijzen en ontransparante toewijzingsprocedures voor nieuwbouwwoningen, zo meldde het NRC kortgeleden. De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld om duidelijkheid te krijgen over toewijzingen van nieuwbouwwoningen in onze gemeente.

 “In ‘s-Hertogenbosch is sprake van krappe woningmarkt. Als er nieuwbouwwoningen opgeleverd worden, schrijven meer mensen zich in dan er woningen beschikbaar zijn en is de concurrentie groot. We horen graag van het college hoe het in de gemeente ‘s-Hertogenbosch gaat met toewijzingen, want in een aantal andere gemeenten wordt een zorgelijk beeld geschetst, namelijk dat woningen worden toegewezen aan woningzoekenden met een netwerk. Als je als woningzoekende wordt uitgeloot, is dat vervelend, maar het is tenminste te begrijpen als de procedure duidelijk en controleerbaar is. Daarvoor is transparantie enorm belangrijk.”, aldus raadslid Geert Verbruggen. Door in te schrijven op ‘pluspakketten’ of ‘upgrades’ maken potentiële kopers meer kans op de toewijzing van een nieuwe woning. Hierdoor worden de woningen te duur voor de oorspronkelijke doelgroep.

De fractie wil weten in welke mate de praktijken die in het NRC-artikel worden geschetst in ‘s-Hertogenbosch ook voorkomen en of dit in kaart kan worden gebracht. Daarnaast wil ze weten welke mogelijkheden het college heeft ingeval van misbruik. Geert: “We moeten scherp zijn op dergelijke processen in onze gemeente, omdat we voor alle doelgroepen willen bouwen en een inclusieve woningmarkt nastreven.”

Ontwikkelaars hebben vaak de vrije hand in het toewijzen van nieuwbouwwoningen en -appartementen. Door het grote woningtekort ligt speculatie met nieuwbouwwoningen op de loer. Voor elke nieuwbouwwoning zijn er zeer veel inschrijvingen. Daardoor kan het voor mensen moeilijk worden om een eerlijke kans te maken op de toewijzing van zo’n woning.

Lees hier de vragen die we gesteld hebben aan het college.