Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 oktober 2020

Zorgen over toename dak- en thuislozen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vorig jaar dat het aantal daklozen in Nederland in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld was naar bijna 40.000. Wij zien op straat en krijgen signalen uit de stad dat ook in ’s-Hertogenbosch het aantal daklozen in die periode sterk is toegenomen. De fractie van D66 heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld over de aanpak van de toename van dak- en thuislozen in onze gemeente.

Raadslid Annemarie Hoog Antink: “Niet enkel in de binnenstad, maar juist ook in de wijken rondom de binnenstad merken we een stijging van het aantal dak- en thuislozen. Dat baart ons zorgen. We willen dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en pleiten daarom voor een beleid waarbij zo min mogelijk mensen gebruik hoeven te maken van de maatschappelijke opvang. De mensen die toch een beroep moeten doen op deze vorm van ondersteuning dienen zo snel mogelijk door te stromen naar wonen.”

Het rijk deelt deze zorgen en heeft per 1 juni jl. 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. De overheid zet in op extra woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen. Annemarie: “Gezien de huidige woningcrisis en de forse toename van het aantal dak- en thuislozen zijn wij minder optimistisch over het realiseren van voldoende extra woonplekken in ‘s-Hertogenbosch. Temeer omdat het hostel op Zuid en de Voorziening voor Langdurig Verblijf niet van vandaag op morgen gerealiseerd zijn.”

Zorgen zijn er ook als het gaat om het voornemen van Novadic Kentron en MO Den Bosch om ’t Inloopschip aan de Hinthamerstraat te sluiten en nog één opvang aan de Oranje Nassaulaan over te houden voor dak- en thuislozen in ’s-Hertogenbosch.  Het gaat dan om een nieuwe vorm waarbij daklozen met en daklozen zonder een verslavingsproblematiek onder één dak worden ondergebracht en waarbij het aantal bedden (cliënten) niet groter wordt dan het nu al is. Fractievoorzitter René van den Kerkhof: “Enerzijds begrijpen we dat deze samenvoeging voortkomt uit het vastgestelde beleid om zo min mogelijk mensen gebruik te laten maken van de maatschappelijk opvang en een snelle doorstroming naar een woonvorm te bewerkstelligen. Gezien de forse toename van het aantal daklozen en de krapte op de woningmarkt, is deze samenvoeging nu wellicht te gehaast. Daarbij roept het ook vragen op waarom zowel daklozen met als zonder verslavingsproblematiek op één locatie worden opgevangen. Bewoners en ondernemers hebben hier duidelijk hun zorgen over geuit bij ons, met name als het gaat om de leefbaarheid en de overlast van de opvang.”

Lees hier de vragen die we gesteld hebben aan het college.