Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 november 2020

Mooie stap op weg naar de Bossche Stadsdelta

In de Kop van ’t Zand en de Orthenpoort-Zuid gaat het gebeuren. Op de plek waar de Dommel, Zuid-Willemsvaart en Aa samenvloeien in de Dieze, ontstaat vanaf 2025 een Bossche Stadsdelta. En even verderop ontstaat op het voormalig EKP-terrein een levendig, stedelijk woongebied met aandacht voor groen en duurzame en toekomstgerichte mobiliteit. Volgende maand wordt het gebiedsperspectief in de gemeenteraad besproken.

De naam ‘Bossche Stadsdelta’ verraadt het al: in dit gebied wordt water de grote verbinder, met een waterplein als trekpleister. De oude Diezebrug verdwijnt en er komt een nieuwe, lagere brug op een andere plek in het gebied voor terug. Verder worden er in dit gebied naar verwachting zo’n 1.300 woningen ontwikkeld. Gevarieerde woningen, voor ieders portemonnee. Op het naastgelegen EPK-terrein Noord en ook in Orthenpoort-Zuid kunnen woontorens ontstaan. Als D66 zijn we blij met deze ‘Bossche mix’, met de hoogbouw- en duurzaamheidsambities én met de aandacht voor kwaliteit en bewonersparticipatie die we zien in de plannen bij de invulling van dit gebied.

In juni dit jaar is het conceptgebiedsperspectief ter inzage gelegd. Bijna alle insprekers onderschrijven de ambities van het Gebiedsperspectief. Ook waren er enkele kritische kanttekeningen. Deze hebben geleid tot een aanpassing of verduidelijking in het gebiedsperspectief. De Bossche raad behandelt het voorstel in de raadsvergadering op 8 december 2020. In dezelfde raadsvergadering staan ook de kaders en het beeldkwaliteitsplan van het naastgelegen EKP-terrein op de agenda. Voorafgaand aan deze raadsvergadering kunnen geïnteresseerden hun mening geven over het raadsvoorstel tijdens Informeren en Ontmoeten op 16 november 2020.

Wethouder Mike van der Geld is verheugd over de stap die gezet is: “Ik ben trots op het plan dat nu voorligt en blij met de betrokkenheid van inwoners en professionals. Dit plan brengt de potentie van het gebied heel mooi in beeld. We willen van de Bossche Stadsdelta een aantrekkelijk en levendig gebied maken dat een nieuwe kwaliteit aan ‘s-Hertogenbosch toevoegt. En in de gebiedsontwikkeling zetten we hoog in op duurzaamheid. Zo geven we samen verder vorm aan de toekomst van ’s-Hertogenbosch en komen veel ambities samen!”