Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 november 2020

Kansen grijpen van Nationaal Groeifonds

Net als D66 wil het college van B en W de kansen grijpen die het Nationaal Groeifonds biedt, zodat vele tientallen miljoenen aan rijksinvesteringen de komende jaren landen in ’s-Hertogenbosch. Dit blijkt uit de beantwoording op schriftelijke vragen die de D66-fractie eerder stelde.

In september vroeg de D66-fractie of het college kansen zag voor ’s-Hertogenbosch in het Groeifonds en of het hierover al met partners in de stad én de regio gesproken had. De fractie ziet met name kansen voor de grote uitdagingen waarvoor de gemeente de komende jaren staat: meer woningen, genoeg werkgelegenheid, verduurzaming (van o.a. mobiliteit), klimaatadaptatie, vergroening en minder CO2-uitstoot. Concreet in de vorm van projecten als de knooppuntontwikkeling rondom de stations, de realisatie van station Maaspoort en de lightrailverbinding naar Tilburg.

Het college ziet deze kansen die het fonds biedt ook en gaat de komende tijd dan ook in de stad en de regio in gesprek met partners om concrete projecten in beeld te brengen. Gericht op het indienen van aanvragen. Verstedelijking is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De mogelijkheden rondom de knooppuntontwikkeling van het station, het innovatiedistrict en de transformatie in de regionale voedselvoorziening worden daarom verder verkend. “Het Nationaal Groeifonds biedt enorm veel kansen voor onze stad en regio. Juist in deze tijd is het van essentieel belang dat we als lokale overheid blijven investeren in grote projecten, zowel in de mobiliteit als in het onderwijs. Geweldig dat het college nu in de actiemodus zit om hiervoor vele miljoenen aan rijksbijdragen binnen te halen!”, aldus fractievoorzitter René van den Kerkhof.

Hier lees je de antwoordbrief van het college.