Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 november 2020

Op weg naar een veilige en groene Onderwijscampus

D66 heeft grote ambities als het gaat om de transformatie van de Onderwijsboulevard naar een groene en veilige Onderwijscampus. Een campus met meer ruimte voor voetganger en fietser, waar studenten en docenten, bewoners en bedrijven elkaar meer ontmoeten en waar ’s-Hertogenbosch als onderwijsstad nog meer op de kaart wordt gezet. De gemeente deelt deze ambities en is voortvarend aan de slag gegaan.

Een andere inrichting van de Onderwijsboulevard, meer vergroenen en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Niet alleen onze ambitie, maar een ambitie die inmiddels gedeeld wordt door vele andere politieke partijen, bewoners, ondernemers en onderwijsinstellingen in het Paleiskwartier. En de ambities worden concreter en leiden al tot resultaat.

Zo gaat de gemeente met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van bewoners, scholen, studenten, ondernemers en andere relevante betrokkenen aan de slag. We zien dat er voor meer groen en stimulering van verblijf en ontmoeting volop ideeën leven waar we mee aan de slag kunnen gaan. Die creativiteit, bijvoorbeeld van de scholieren en de studenten, willen we volop benutten. Het doel is dat er een voorlopig ontwerp wordt opgesteld dat in het eerste kwartaal van 2021 gereed is. Het voorlopig ontwerp wordt vervolgens voorgelegd aan een breder publiek en moet leiden tot een definitief ontwerp. De verwachting is dat dit ontwerp in het tweede kwartaal van 2021 gepresenteerd wordt.

Raadslid Geert Verbruggen: “Zowel uit de eerste evaluatie als uit geluiden van betrokkenen merken we een positief gevoel over de manier van werken. De betrokkenheid om daadwerkelijk iets te veranderen in het Paleiskwartier, en de Onderwijsboulevard in het bijzonder, wordt gedeeld door de omgeving. We zijn verheugd over die participatie. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. We kijken uit naar het moment dat de schop de grond in gaat. Op naar een veilige en groene Onderwijsboulevard!”