Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 november 2020

Gelijkwaardigheid en transparantie bij toewijzing nieuwbouwwoningen

D66 vindt gelijkheid en transparantie bij het toewijzen van nieuwbouwwoningen belangrijk. In andere gemeenten wordt een zorgelijk beeld geschetst over ontransparante toewijzingsprocedures voor nieuwbouwwoningen. Op schriftelijke vragen van onze fractie antwoordt het college dat ze dit beeld in ’s-Hertogenbosch niet herkent, maar dat het wel actief met de projectontwikkelaars hierover in gesprek gaat.

Als fractie vroegen we specifiek aandacht voor de ‘pluspakketten’ en ‘noodzakelijke upgrades’ bij inschrijven, waarbij potentiële kopers moeten aangeven wel of niet bij te willen betalen voor extra’s aan de nieuwbouwwoning. Door hierop in te schrijven maken potentiële kopers meer kans op de toewijzing van een nieuwe woning. Hierdoor worden de woningen te duur voor de oorspronkelijke doelgroep. Het college heeft geen concrete aanwijzingen dat dit op dit moment op de Bossche woningmarkt plaatsvindt. Wel geeft het college aan dat de gemeente dit voor goedkope en betaalbare koopwoningen zeer onwenselijk vindt en dat ze het actief op projectniveau gaat bespreken met ontwikkelaars. Ook agendeert het college dit onderwerp voor de Bossche Tafel Wonen, een overleg tussen de gemeente, marktpartijen en woningcorporaties. Door het te bespreken wil het college enerzijds een beter beeld krijgen van de toewijzing door de verkopende partijen en anderzijds het belang van een transparante toewijzingsprocedure benadrukken.

Verder geeft het college aan dat de gemeente geen of slecht in zeer bescheiden mate invloed heeft op de (vrije) koopwoningmarkt. Haar (publiekrechtelijke) rol is met name gericht op (een rechtvaardige) verdeling van de goedkope woningen. Dat wil zeggen: sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en sociale (goedkope en betaalbare) koop.

Raadslid Geert Verbruggen: “Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat de gemeente, als het om de vrije koopmarkt gaat, een zeer beperkte rol heeft. Landelijk beleid is in dezen leidend. Het bieden van gelijke kansen en het bouwen aan een (transparante) woningmarkt die werkt voor iedereen zijn gelukkig twee belangrijke pijlers in het landelijke verkiezingsprogramma van D66. Wel zijn we blij met de toezegging van het college dat de gemeente actief met de ontwikkelaars in gesprek gaat om de transparantie te verhogen bij toewijzingen van goedkope en betaalbare koopwoningen.”

Hier lees je de antwoordbrief van het college.