Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 december 2020

Samen op weg naar een duurzaam ’s-Hertogenbosch

Nederland wordt aardgasvrij in 2050. Iedereen die gebruikmaakt van aardgas, kan er nu alvast rekening mee houden dat de komende 30 jaar alle woningen van het aardgas af gaan. Daar bereiden we ons in ’s-Hertogenbosch ook op voor. D66 ’s-Hertogenbosch zet stevig in op het stapsgewijs toewerken naar een aardgasvrije gemeente ’s-Hertogenbosch.

Net als andere gemeenten moeten we uiterlijk in 2021 de route naar een aardgasvrije omgeving in beeld hebben. Een belangrijke stap in dat kader is de ‘Transitievisie Warmte’. In deze visie wordt per buurt aangegeven wat de beste alternatieven zijn voor aardgas. De gemeenteraad stelt de visie vast. Waarschijnlijk is dat in juli 2021. Met deze visie kunnen bewoners en ondernemers zich beter voorbereiden op een toekomst zonder aardgas. D66 is er trots op dat we al een aardgasvrije wijk (’t Zand) hebben aangewezen als proeftuin, mét toekenning van een rijksbijdrage van 5,4 miljoen euro. Zo maken we de belofte uit ons verkiezingsprogramma én een belangrijk aspect van het bestuursakkoord 2018-2022 waar.

Wethouder Energie en Klimaat, Mike van der Geld: “In de oplossingen voor aardgasvrij kijken we naar techniek maar ook naar kosten. Want we willen wel een betaalbare aanpak. We betrekken in deze fase ook al andere organisaties, huiseigenaren en ondernemers. We werken onder andere samen met de woningcorporaties en netbeheerder Enexis. Zo kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij bestaande planningen van renovaties of vervangen van leidingen. Samen op weg naar een duurzaam ’s-Hertogenbosch”.

Meer informatie over de Transitievisie Warmte? Op dinsdagavond 15 december organiseert de gemeente vanaf 19.30 uur een digitale informatieavond.