Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 december 2020

Extra steun voor onze Cultuurstad van het Zuiden

Culturele instellingen zijn door corona noodgedwongen (grotendeels) gesloten en de schade is dus groot. In aanvulling op de vorige steunmaatregelen voor een aantal culturele instellingen volgt nu een volgend pakket van ruim een half miljoen euro. Wat onze fractie betreft een belangrijke en noodzakelijke steun in de rug voor onze Cultuurstad van het Zuiden.

Een deel van de culturele organisaties is geholpen door rijksbijdragen. Maar er blijven culturele organisaties en -verenigingen over die met tekorten kampen. Ook zij moeten geholpen worden. Daarom is voor hen een regeling vastgesteld. Grotere organisaties en verenigingen kunnen een aanvraag doen. Amateurverenigingen krijgen een eenmalige vergoeding van 20% van hun jaarlijkse subsidie om zo de bureaucratie te beperken. Ook de makers worden ondersteund via de cultuurfondsen. Hierover volgt op korte termijn meer informatie.

Wethouder Cultuur, Mike van der Geld: “Vanaf het begin van de crisis hebben we oog gehad voor de moeilijke tijd in de culturele sector. We hebben zorgen over de situatie waarin organisaties en makers terecht zijn gekomen. We willen nu een stap doen richting organisaties die nog geen steun hebben ontvangen voor tekorten die zijn ontstaan door de coronacrisis. Want ook zonder hen hebben we geen Cultuurstad van het Zuiden.”

Als D66 houden we ook contact met de culturele sector om te kijken hoe het gaat en in hoeverre we kunnen helpen. Dat blijven we doen.