Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 december 2020

Mooie stap naar een nog bruisendere Spoorzone

Een nieuwe mijlpaal in de Bossche Spoorzone: in de raadsvergadering van afgelopen dinsdag zijn de plannen voor het EKP-terrein Noord unaniem vastgesteld. En dankzij een motie op initiatief van D66 wordt bij volgende stadsontwikkelingsprojecten nóg hoger gebouwd om het woningtekort aan te pakken.

Met de ontwikkeling van het EKP-terrein Noord wordt een belangrijke stap gezet in de Noordelijke Spoorzone. Zo worden er meer dan 800 nieuwe woningen gerealiseerd én blijft de bestaande EKP-hal behouden voor creatieve werkfuncties, expositie, horeca en de kunstacademie. Het EKP-terrein Noord wordt het knooppunt tussen de Brabanthallen, de Bossche Stadsdelta en het innovatiedistrict Grenco-terrein. De goede bereikbaarheid en ligging tussen het Centraal Station en de Dieze biedt kansen voor vele vormen van duurzame mobiliteit. Raadslid Geert Verbruggen: “Het wordt een bruisende nieuwe wijk waar we de hoogte in gaan, met als kloppend hart de kunstacademie AKV|St.Joost. Een prachtige mix van wonen, werken, ontmoeten, ontwikkelen én cultuur!”

Binnen het ‘Ruimtelijk en functioneel kader en Beeldkwaliteitsplan EKP-terrein Noord’ worden er in het projectgebied hoogteaccenten gerealiseerd met een maximum bouwhoogte van 60 meter. In de geest van de actualisatie van de Nota Hoogbouw (uit 2003) waren er in het projectgebied EKP-Noord hogere hoogteaccenten mogelijk geweest. Geert: “We hebben het college daarom via een motie verzocht om bij nieuwe woningbouwprojecten die daarvoor geschikt zijn hoger te bouwen dan de Nota Hoogbouw voorschrijft. Ook roepen we in de motie op om bewuster gebruik van materialen bij nieuwbouw- en verbouwprojecten te stimuleren. Ik ben blij dat deze motie is aangenomen, want het EKP-terrein Noord is niet de laatste stedelijke ontwikkeling met hoogbouw in ’s-Hertogenbosch. Ik denk daarbij concreet aan de ontwikkelingen op de Tramkade onder de noemer Bossche Stadsdelta en het nieuwe Vliertkwartier rondom station Oost. De lucht in dus om het woningtekort aan te pakken!”