Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 december 2020

Werk mee richting duurzaam ’s-Hertogenbosch!

We zijn op weg naar een duurzaam ’s-Hertogenbosch. Net als in andere gemeenten, is een van onze doelen in 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Om dat doel te halen zijn er nog veel kleine en grote stappen nodig. Eén daarvan is het opwekken van zonne-energie op dak en op grond in onze gemeente. En de uitvoering van die stap wordt nu heel concreet!

Dit jaar stelde het college de Visie Energielandschap vast. In deze visie is onder meer vastgelegd hoe zonneveldprojecten in het landschap ingepast kunnen worden en waar deze mogen komen. De volgende stap is dat bedrijven en inwoners een plan kunnen indienen om aan de slag te gaan met (maximaal) 100 ha zonneveldprojecten.

Wethouder Duurzaamheid Mike van der Geld: “De energietransitie duurt te lang? Eens. Maar het moet wel zorgvuldig gebeuren! De versnelling die we vanaf 2018 in gang hebben gezet komt nu op stoom. Dit jaar is de Visie Energielandschap gepresenteerd: een koers voor het opwekken van duurzame energie binnen onze gemeentegrenzen. Hierin is o.a. de zonneladder verwerkt. Nu wordt het concreet: initiatiefnemers kunnen zich melden voor de het opwekken middels zonnevelden. Deze initiatieven moeten zich uiteraard houden aan onze visie. Dat betekent o.a. een zorgvuldige inpassing in het landschap en een eerlijke verdeling van de lusten en lasten. We selecteren maximaal 100 hectare. Daarvoor hebben we een selectieleidraad gemaakt. Werk mee richting een duurzaam ‘s-Hertogenbosch en meld jouw initiatief bij ons!”

Meer informatie vind je hier.