Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 december 2020

Terugblik 2020 én vooruitkijken naar 2021

Dit is de tijd van terugblikken op het afgelopen jaar. 2020 stond natuurlijk volledig in het teken van corona. Een jaar waarin we als fractie telkens hebben aangedrongen op een flexibele houding vanuit de gemeente. Op een gemeente die anticyclisch blijft investeren en die samen met de stad het verdienvermogen blijft organiseren. En met succes!

Ondanks het bizarre jaar boekten we mooie resultaten en kregen we veel voor elkaar. Hier een greep uit de resultaten in een jaar van aanpakken en investeren:

 • Een kansenontwikkelfonds om achterstand in de ontwikkeling van kinderen, juist in deze tijd, te voorkomen.
 • De Bossche Zomer / Winter is een groot succes, mede doordat de gemeente ruimte biedt en samen met de stad het verdienvermogen organiseert.
 • Forse investeringen in wind- en zonne-energie in de Duurzame Polder en ook in aardgasvrije wijken, zoals in ’t Zand-Noord;
 • Er wordt niet bezuinigd op cultuur in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. In tijden van corona is 1,9 miljoen euro vrijgemaakt voor steun aan ondernemers en creatievelingen in de culturele sector.
 • Na 14 jaar theater over het Theater start volgend jaar eindelijk de bouw van het Theater aan de Parade.
 • Er wordt meer in de hoogte gebouwd om het groen te sparen en het aantal te bouwen woningen in de middenhuur gaat omhoog.
 • Verdubbeling van het aantal aan te planten bomen.
 • De fietsenstallingen aan de westzijde van station ’s-Hertogenbosch en bij station Rosmalen worden fors uitgebreid.
 • Forse investeringen in de Spoorzone met een groene en veilige Onderwijscampus, de Bossche Stadsdelta, het EKP-terrein Noord, het Grenco-terrein en de bouw van het nieuwe onderkomen van WeenerXL.
 • Enkel nog roetveegpieten bij het Sinterklaasfeest en vuurwerkvrije zones met oud en nieuw.
 • Het Zuid-Willemspark krijgt steeds meer vorm door forse investeringen in o.a. de Kanaalboulevard, Sluis 0 en een nieuwe brug voor langzaam verkeer.

Mooie resultaten. Maar je kunt ervan op aan dat D66 ‘s-Hertogenbosch komend jaar niet achterover gaat leunen! Want wij kijken continu of er binnen de omstandigheden waarin wij leven toch mogelijkheden zijn om méér en sneller te kunnen. Daarover later meer! Voor nu een heel fijne jaarwisseling én een goed en gezond 2021. En graag tot ziens bij onze online nieuwjaarsborrel op zondagmiddag 10 januari 2021!