Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 januari 2021

Voorbij de crisis: ‘s-Hertogenbosch in lock-out

Met de aangescherpte coronamaatregelen is het soms lastig om lichtpuntjes te zien. Als fractie zijn we nu vooral bezig met de tijd na de coronacrisis: ’s-Hertogenbosch in lock-out. Want de opgaven en uitdagingen waar we als stad voor staan zijn er niet minder op geworden. Al voor de coronacrisis nam de kansenongelijkheid toe, nam de kans op een (betaalbare) woning af en stonden alle seinen over het klimaat al op rood. Om nog maar niet te spreken over de polarisatie die in onze stad ook steeds zichtbaarder wordt. Mede omdat inwoners zich niet altijd gehoord of betrokken voelen.

Dit vraagt om antwoorden van ons als partij. De komende tijd zetten we als fractie daarom in op investeringen in onderwijs, meer betaalbare woningen en klimaat. Ook willen we meer invloed en inspraak vanuit inwoners op de besluitvorming, in het bijzonder voor jongeren. Met een lock-out aan het einde van de tunnel, is dit de tijd om samen met D66-leden te komen tot antwoorden. Want deze tijd vraagt om politieke keuzes. Via online sessies, themabijeenkomsten met experts van binnen en buiten onze partij gaan we hierover graag met je in gesprek. Doe je dit jaar met ons mee?