Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 januari 2021

World Skate Center blijft op de Tramkade

D66 is blij dat één van de actiefste partijen op de Tramkade, het World Skate Center (WSC), behouden blijft voor dit gebied. In de Kaaihallen kan het WSC haar activiteiten voortzetten. Voor de verschillende grote evenementen die jaarlijks in en rondom de Kaaihallen plaatsvinden wil D66 dat er in goed overleg met alle partijen gezocht wordt naar passende oplossingen en, waar nodig, een alternatieve locatie.

In het WSC kan men terecht voor activiteiten als skateboarden, inlineskaten, BMX’en en stuntsteppen, maar ook voor muziek en cultuur. In het WSC wordt topsport bedreven. Een deel van de Nederlandse Olympische skateselectie traint bij het WSC. Het huurcontract van het WSC in de voormalige ijzergieterij loopt af op 31 december 2021. Om te voorkomen dat WSC de stad moet verlaten heeft het college van B en W besloten om het WSC  te behouden voor de urban scene op de Tramkade. In de Kaaihallen kunnen zij hun activiteiten voortzetten, totdat in 2025 de herontwikkeling van de Bossche Stadsdelta (waaronder ook de Tramkade valt) start. Gekozen wordt om de nieuwe skatehal met herbruikbare materialen (circulair) in te richten. Dit betekent dat het complete skatepark zodanig uitgevoerd wordt, dat al deze elementen te zijner tijd (na 2025) weer te demonteren zijn en hergebruikt kunnen worden op een andere, definitieve locatie. Op deze manier wordt nu al geïnvesteerd in de verdere toekomst van het WSC (na 2025).

D66 pleitte in 2018 met meerdere partijen al om het WSC en de urban scene te behouden in de Spoorzone“We zijn blij dat het WSC behouden blijft op de Tramkade. Het WSC is een belangrijke speler voor de urban scene in onze stad. Met het WSC in de Kaaihallen komt er een permanente urban broedplaats middenin de Tramkade. Een broedplaats die dagelijks voor reuring gaat zorgen in dit gebied. Dat geeft een enorme boost aan dit gebied. Daar ben ik van overtuigd!”, aldus raadslid Daan Peters. Voor D66 staat wel als een paal boven water dat er ná 2025 een permanente plek voor de urban scene in het gebied op of rondom de Tramkade, zoals ook in de motie van 10 december 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Alternatieve evenementlocaties

Door de intrek van het WSC in de Kaaihallen in het najaar van 2021 verdwijnt de evenementenfunctie van de Kaaihallen. Het WSC heeft aangegeven open te staan voor events of andere activiteiten. Ook blijft de buitenruimte rond de Kaaihallen inzetbaar voor evenementen. Voor D66 staat voorop dat de gemeente op korte termijn andere locaties aanbiedt voor de evenementen die plaatsvonden in de Kaaihallen. Zo behouden we niet alleen het WSC maar ook andere belangrijke spelers voor de urban scene in onze Cultuurstad van het Zuiden.