Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 januari 2021

’s-Hertogenbosch: groen en klimaatbestendig

‘s-Hertogenbosch is een groene gemeente en daar zijn we trots op. Maar er is méér nodig. Zo hebben we te maken met klimaatverandering en moeten we ons voorbereiden op extremer weer. Daarom wordt er actie ondernomen om onze gemeente gezonder en klimaatbestendiger te maken, met meer groen, met opvangmogelijkheden voor water én met meer biodiversiteit.

Het klimaat verandert. Ook in de gemeente ’s-Hertogenbosch moeten we ons hierop voorbereiden en aanpassen. Vergroening is één van de maatregelen die genomen wordt. Dit helpt om negatieve gevolgen van klimaatverandering te beperken, zoals hittestress en wateroverlast. Bovendien zorgt het voor een prettiger leefomgeving. Samen met inwoners en partners is nu een visie opgesteld, met daaraan gekoppeld een concreet uitvoeringsprogramma.

Wethouder Klimaat, Mike van der Geld: “Ik merk een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef dat dit een opgave is die we met zijn allen kunnen oppakken. Daar ben ik enorm blij mee. Tegelijk is het nodig dat we samen optrekken om deze realiteit in goede banen te leiden. We hebben nu een krachtige visie liggen, waarmee ‘s-Hertogenbosch voorbereiden op een veranderend klimaat. Die klimaatactie is hard nodig!”

In de visie staat een aantal punten centraal:

  • ‘s-Hertogenbosch in staat stellen om nog meer dan nu zelf wateroverlast en hitte op te vangen.
  • Meer soortenrijke stadsnatuur en groen dichter bij de inwoners realiseren.
  • Meer natuurwaarden realiseren binnen en buiten de vestingmuren dan nu.

D66 is verheugd over de stappen die gezet zijn en gezet gaan worden volgens het uitvoeringsprogramma. Voor onze fractie is het vergroenen van onze gemeente een belangrijk punt, een punt dat ook nadrukkelijk terugkomt in het bestuursakkoord. Samen investeren we in de natuur in en om de stad, de wijken en de dorpen, samen maken we ‘s-Hertogenbosch groen en klimaatbestendig!