Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 februari 2021

Bossche COVID-bevrijdingsdagen

We zitten nog midden in de coronacrisis. In deze tijd is het van belang dat de gemeente perspectief blijft bieden. D66 wil dat de gemeente nu al aan de slag gaat met het ultieme perspectief: het vieren van het moment waarop we de corona achter ons laten. Om die ontlading te reguleren dient de voorbereiding voor de Bossche COVID-bevrijdingsdagen nu al te starten.

Jongeren hebben verhoudingsgewijs misschien wel het meest te lijden onder deze crisis. Eenzaamheid, onderwijsachterstanden en daarmee kansenongelijkheid nemen toe. Dat neemt niet weg dat jongeren zich over het algemeen goed aan de regels houden. Dat kunnen ze alleen volhouden als er uiteindelijk perspectief is. Nu carnaval dit jaar niet doorgaat en ook al verschillende (culturele) evenementen in het voorjaar zijn afgelast, pleit D66 voor het voorbereiden van grootse Bossche COVID-bevrijdingsdagen. Wanneer die zullen plaatsvinden is nu nog niet bekend, maar er kan nu al een plan gemaakt worden hoe die dagen eruit gaan zien.

“Wij vinden het heel belangrijk om nu al werk te maken met het echte perspectief bieden aan al onze inwoners. We moeten nu door een hele zure appel heen, waarvan niemand weet hoe groot die appel is. Maar er komt een moment waarop we terugkeren naar ‘een nieuw normaal’. Dan willen wij dat de vrijheid weer gevierd kan worden. Dan zien wij graag een groot, meerdaags feest waarop heel ‘s-Hertogenbosch viert dat de beperkingen omlaag gaan. Want als de beperkingen weggaan, weet je dat je ontlading gaat krijgen in onze stad en dorpen. Die moet je als gemeente van tevoren reguleren. Wij vragen de gemeente om nu al aan de slag te gaan met het voorbereiden van de Bossche COVID-bevrijdingsdagen samen met alle partners in de gemeente: ondernemers, verenigingen, onderwijsinstellingen, culturele organisaties en zeker ook de jongeren. Dagen waarin de gemeente ‘Ruimte XL’ biedt. Zodat – als het zover is – er een plan ligt voor een groot feest dat voor iedereen toegankelijk is. Zonder fysieke drempels en drempels als vergunningen, belastingen et cetera. Alleen al het voorbereiden van zo’n weekend geeft energie, biedt houvast en gaat voor veel creativiteit in onze stad en dorpen zorgen. Laten we er snel mee beginnen!”, aldus fractievoorzitter René van den Kerkhof.