Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 februari 2021

Eerste paal geslagen van Windpark de Rietvelden

Vandaag is een belangrijk stap gezet richting een klimaatneutraal ’s-Hertogenbosch. Wethouder Mike van der Geld sloeg samen met Bossche Windmolen West de eerste paal voor een coöperatieve windmolen op Windpark de Rietvelden.

Overstappen van fossiele brandstoffen op (zoveel mogelijk) hernieuwbare bronnen, zoals windenergie, is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. De bouw van in totaal vier nieuw windmolens is daarin een belangrijke en noodzakelijke stap.

Wethouder Mike van der Geld: “Gisteren was het Green Energy Day. Dat betekent dat we toen al door onze duurzame energie van dit jaar heen waren. Er is dus meer nodig. Op meerdere locaties binnen ons grondgebied en in onze regio. Energie opwekken, of het nu gaat om fossiele of duurzame energie kent altijd nadelen. Daar hebben we uiteraard oog voor en hier proberen we zo goed als mogelijk rekening mee te houden. Dit is inmiddels gebeurd door bijvoorbeeld minimale afstandbepalingen voor windmolens in de Duurzame Polder als ook de bepaling van minimaal 50% lokale participatie in duurzame energieprojecten. Hiermee zijn nog niet alle zorgen beantwoord, die kunnen pas beantwoord worden als toekomstige projecten concreter worden.”

D66 is blij met de stappen die gezet zijn en feliciteert het college en de Bossche Windmolen West met deze waardevolle bijdrage aan de klimaatopgave in ’s-Hertogenbosch. Samen gaan we klimaatverandering tegen, nu en in de toekomst! Meer informatie, ook wat je zelf kunt doen op het gebied van duurzaamheid, vind je op https://www.denbosch.nl/nl/duurzaam.