Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 februari 2021

Aantal aangeplante bomen meer dan verdubbeld

Een belangrijke inzet van D66 is om onze stad en dorpen fors te vergroenen. Onder meer door veel meer bomen aan te planten. Daarom wordt ingezet op een verdubbeling van het aantal aan te planten bomen. D66 is erg blij dat die doelstelling ruimschoots overtroffen wordt: het aantal aangeplante bomen en struiken is nu al vertienvoudigd!

Meer bomen zorgen voor gezonde lucht, voor verkoeling in de zomer en voor een fijn woon- en werkklimaat. De D66-fractie heeft zich daarom hard ingezet om het aantal aan te planten bomen deze bestuursperiode fors te vergroten. Jaarlijks werden er rond de 600 bomen nieuw aangeplant in de gemeente. In het bestuursakkoord 2018-2022 is opgenomen dat het aantal bomen per jaar verdubbeld wordt, wat neerkomt op 1250 bomen per jaar. Hiervoor is 360.000 euro extra vrijgemaakt. In de jaren 2019-2021 zijn er 482 solitaire bomen en 31.045 jonge bomen en struiken aangeplant. Dit is exclusief de plannen die nu in ontwikkeling zijn, zoals de aanleg van voedselbossen. Daarmee is de doelstelling voor de gehele bestuursperiode nu al ruimschoots behaald. Een groot deel van de jonge bomen en struiken (10.000) wordt binnenkort aangeplant in een nieuw bos in de Ertveldpolder (5 ha).

Ongelofelijk mooi om te zien dat de vergroening in zo’n versnelling is gekomen. Bomen zijn enorm belangrijk. Ze brengen niet alleen groen en sfeer, ze houden ook water vast bij hevige regenval en geven schaduw in de hitte. Vanwege klimaatverandering hebben we extra groen hard nodig. Ook voor de biodiversiteit en dieren zijn extra bomen hard nodig. Deze tussenstand is geweldig. Het is nu zaak dit hoge tempo de komende jaren door te zetten!”, aldus raadslid Geert Verbruggen.

Bewoners kiezen locaties bomen

In december werden er 73 nieuwe bomen gepland in de wijk Montel/Vliert. De plekken voor deze bomen werden door bewoners zelf aangewezen. Via een website kon met een speldenprik op de kaart aangeven waar ze extra bomen wilden in hun wijk. Een geslaagde proef met ruim 200 suggesties. Die hebben geleid tot de aanplant van 73 bomen op 21 plekken in de wijk. Verbruggen daarover: “Dit is zoals D66 het graag ziet. Bewoners weten zelf goed waar er ruimte is voor extra bomen in de wijk. Het succes uit de Muntel/Vliert verdient snel opvolging in andere wijken!”