Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 maart 2021

Een groene en autoluwere binnenstad

Steden die autoluw worden en vergroenen hebben de toekomst. D66 wil daarom dat er op meer plekken in de brede binnenstad wordt ingezet op vergroening en autoluw maken. Want deze tijd vraagt om scherpe keuzes. Om het kloppende economische hart van de stad sterk uit de crisis te laten komen. De keuze voor een groen en klimaatbestendig stadshart is er daar één van.

Dat zei de partij bij de behandeling van het visie- en actiedocument ‘Economisch Perspectief Brede Binnenstad’ in de gemeenteraad. De Bossche Zomer heeft bewezen dat het economische hart van ’s-Hertogenbosch veel meer is dan enkel de historische binnenstad. De ‘brede binnenstad’ omvat dan ook de historische binnenstad én de Spoorzone. De basisgedachte van het economisch perspectief is dat de brede binnenstad bestaat uit een samenhangend geheel van sfeergebieden, die elkaar deels overlappen, elkaar versterken en van elkaar profiteren. “Die verbindingsgebieden, maar eigenlijk geldt dit voor de gehele binnenstad, worden wat D66 betreft zo groen en zo autoluw mogelijk. ‘Groen’ is niet enkel een stukje gras. Groen betekent meer biodiversiteit: door groene daken, groene gevels en geveltuintjes en meer klimaatbestendige bomen. Groen is ook waar wat te beleven valt: waar je kunt sporten, waar je kunt recreëren en waar ruimte is voor kunst en cultuur. Als het gaat om autoluw, dan zijn we heel duidelijk. De historische binnenstad is al behoorlijk autoluw. Maar de Hinthamerdriehoek moet op termijn ook autoluw worden ingericht, zoals ook is vastgesteld in de aangenomen motie autoluwe Hinthamerstraat en omgeving, aldus D66-raadslid Inge Visschedijk.

Verbinden van sfeergebieden

De brede binnenstad wordt meer dan een verzameling van elkaar overlappende sferen. Samen vormen ze straks een compleet en veelzijdig gebied. Met het verbinden van die sferen ontstaat een veelzijdige binnenstad waar voor iedereen wat te zien en te beleven valt. Waar men graag woont en werkt. Een inclusieve en toegankelijke binnenstad dus. Inge: “We onderschrijven de verschillende sfeergebieden die met elkaar verbonden worden. Aan het einde van de Vughterstraat zien we dit nu al gebeuren. Daar vind je nu al een aantrekkelijke mix van winkels, ambachten, horeca, wonen en recreatie op en langs de Dommel. Het Wilhelminaplein wordt opgeknapt en er ontstaat direct een leuke route vanuit de stad naar onze prachtige Paleisbrug en naar een steeds levendiger Paleiskwartier, waar ook al sprake is van zo’n mooie mix. Zo ziet D66 het heel graag!”