Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 maart 2021

De lucht in voor meer woningen rond station Oost

Op initiatief van D66 zijn de plannen voor het gebied rondom station Oost nog ambitieuzer geworden. Door hoger te bouwen worden er minimaal 300 woningen meer ontwikkeld in het gebied. Het gaat dan vooral om betaalbare woningen in de sociale huur, de sociale koop en de middenhuur.

Het gebied rondom station ’s-Hertogenbosch Oost, het transferium en stadion De Vliert is het grootste gebied van de stad waar nog een nieuwe wijk kan verrijzen binnen de bestaande grenzen van de stad. De gemeente heeft daarvoor het ambitiedocument Omgeving station Oost opgesteld. Hierin zijn de ambities voor de komende 10 tot 15 jaar omschreven voor het gebied waar grootstedelijk leven in een groene omgeving centraal staat. D66 is enthousiast over de gebiedsindeling met de verschillende deelgebieden en clusters. Met onder meer een nieuwe Aartshertogenpark en een sportcluster bij het stadion en het Sportiom. “Op een aantal punten zijn de ambities in het document nog te voorzichtig geformuleerd. Het laat veel open voor later, terwijl het nu het moment is om ambities voor het grootste inbreidingsgebied van onze stad te verankeren! D66 durft daarbij groots te denken. Wij zien verder verstedelijken als een kans. Een kans voor het toevoegen van meer betaalbare woningen én kwaliteit aan onze stad”, aldus fractievoorzitter René van den Kerkhof.

Hogere hoogbouw

In het gebied rondom station Oost is het vanuit de nota Hoogbouw mogelijk om hoger te bouwen dan 80 meter. De mogelijkheden uit deze geldende nota werden totaal niet vermeld in het ambitiedocument en ook niet in het raadsvoorstel. Een gemiste kans volgens D66. Van den Kerkhof: “Het woningtekort is op dit moment gigantisch in onze stad. Een betaalbare woning is amper meer te vinden. Daarom moeten we de lucht in dit gebied beter benutten om meer woningen toe te voegen. Want als het ergens nog kan, is het hier. The sky is here the limit!”

Op initiatief van D66 is een amendement vastgesteld dat de ambities voor dit gebied fors verhoogt. Door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de nota Hoogbouw biedt in dit gebied, kunnen er geen 1.500 tot 2.000 woningen maar 1.800 tot 2.100 woningen gerealiseerd gaan worden in dit gebied. Met name rondom het station en op het voormalige transferium liggen er kansen om de lucht goed te benutten. Daarnaast diende D66 een motie mee in om het aandeel middenhuurwoningen in dit gebied te verhogen van 20% naar 33%. “Juist voor die groep die momenteel tussen wal en schip valt doordat ze te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig of onregelmatig voor een hypotheek.”

Mobiliteitshub en permanent evenemententerrein

In 2019 is een motie van D66 aangenomen over een onderzoek naar de realisatie van een mobiliteitshub nabij station Oost. Deze oproep heeft gehoor gevonden en is verwerkt in het ambitiedocument. Nabij station Oost komt een P+R-voorziening, waarbij overgestapt kan worden op andere (deel)mobiliteitsvormen. In de buurt van het stadion van FC Den Bosch komt een permanent transferium. Waar overdag door bezoekers van de binnenstad geparkeerd kan worden en in de avond en nacht door bewoners van het gebied. Daardoor kan het gebied grotendeels autoluw en groen worden ingericht. Op verzoek van D66 wordt er ook gekeken naar een permanente evenementenlocatie in het gebied.