Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 maart 2021

Belangrijke stappen naar een groene Onderwijscampus

Een belangrijk streven voor D66 is de herinrichting van de Onderwijsboulevard naar een groene en veilige Onderwijscampus. Een campus met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, ontmoeting en groen. De gemeente is voortvarend aan de slag gegaan met deze ambitie en de eerste herinrichtingsplannen staan nu online.

In 2019 onderzocht de gemeente met een praktijkproef hoe de bereikbaarheid in dit gebied verbeterd kan worden en hoe van de Onderwijsboulevard een groene en veilige Onderwijscampus gemaakt kan worden. Uit de proef bleek dat het afsluiten voor al het autoverkeer een te forse ingreep is, maar er is wel een duidelijke wens om de Onderwijsboulevard een nieuwe toekomst te geven. Op initiatief van D66 werd in maart 2020 in een motie opgeroepen om samen met studenten, inwoners, onderwijsinstellingen en ondernemers te komen tot een ontwerp voor een groene Onderwijscampus en nog deze bestuursperiode te starten met de realisatie. Dat ontwerpproces is nu in volle gang en de gemeente nodigt jou graag uit om hierover mee te denken!

Wethouder Mike van der Geld: “Er is veel reuring op en rond de Onderwijsboulevard. Sommige dingen willen we versterken, en andere juist verminderen. We hebben voor ogen om de weg veiliger te maken en de omgeving groener. Zo maken we meer ruimte voor ontmoeting, voetganger en fietser, terwijl de weg bereikbaar blijft voor verkeer. Ideeën van de omgeving zelf, betrekken we in het nieuwe plan van aanpak. Die aanvullende ideeën zijn meer dan welkom en zullen we, indien mogelijk, meenemen bij de verder uitwerking.”

Meer informatie, ook over het indienen van aanvullende ideeën, is hier te vinden. Naar verwachting wordt de definitieve herinrichting van de Onderwijsboulevard uiterlijk eind juli 2021 gepresenteerd. De eerste werkzaamheden starten in het voorjaar van 2022.