Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 april 2021

Behoud huisartsenzorg op Zuid

Van de enige huisartsenpraktijk in de wijk Zuid ontving D66 het bericht dat zij problemen ondervinden bij de zoektocht naar een nieuwe praktijkruimte. Dat verontrust onze fractie. Daarom hebben we hierover – net als de fractie van de SP – schriftelijke vragen gesteld aan het college.

De zoektocht van de huisartsen naar een ruimere locatie in Zuid duurt al een aantal jaar. Het enige huisartsencentrum in Zuid biedt zorg aan 7.500 patiënten. Uit een brede inventarisatie in 2019 bleek dat er geen uitbreidingsmogelijkheden zijn op de huidige locatie. Ook heeft de gemeente geen geschikt bestaande maatschappelijk vastgoed beschikbaar. Daarom is een bouwmogelijkheid geboden aan de Chopinstraat 10. Dit perceel ligt dicht bij de huidige huisartsenpraktijk. Dat laatste is essentieel in verband met de bereikbaarheid voor de overwegend oudere populatie van het huisartsencentrum. Een locatie buiten de wijk Zuid is dan ook geen optie. De huisartsen hebben eind december 2020 ook een concreet plan ingediend voor een huisartsenpraktijk, apotheek, prikpost én de realisatie van 16 zorgappartementen.

De huisartsen ontvingen deze maand echter van wethouder Geers het bericht dat de grond aan de Chopinstraat 10 aan een andere zorgpartij is vergeven. D66 heeft naar aanleiding daarvan ambtelijk navraag gedaan, maar een aantal zaken blijft voor ons onduidelijk. Het gaat dan met name om (de volgtijdelijkheid van) het proces dat doorlopen is. Omdat transparantie en  betrouwbaarheid voor D66 hierin cruciaal zijn, hebben we het college verzocht om een overzicht te geven van het tijdspad van het traject tot nu toe met daarbij de al dan niet gemaakte afspraken en gedane toezeggingen. Ook sluiten we ons aan bij de schriftelijke vragen van de SP.

Raadslid Annemarie Hoog Antink: “Het behoud van een goed toegankelijke eerstelijnszorg in de wijk Zuid staat voor onze fractie voorop. De zorg die de huisartsen uitspreken in hun brief aan college en raad, en de vragen die daarover inmiddels door onze collega’s van de SP zijn gesteld, kunnen wij dan ook volledig onderschrijven.”

De schriftelijke vragen van de D66-fractie zijn hier te raadplegen.